укр.укр.
07:37
20 июля

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Форум / Юридическая практика / Вопрос-Ответ / Ліцензія на туроператорську діяльність
Автор Тема
Александр ЮРИСТ
Сообщений: 4
02-января-2014 13:20
Ліцензія на туроператорську діяльність

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ З КОЖНИМ РОКОМ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ. І ТОМУ РОСТЕ ПОПИТ НА ТУРИСТИЧНІ КОМПАНІЇ ТА ТУР-АГЕНТІВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ СВОЇМ КЛІЄНТАМ НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ.
098 649-60-19
044 520-03-03
Міжнародний туризм поділяється на два види:
В'їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території;
Виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни.
Внутрішній туризм - це подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.
Основними проблемами сучасного туризму, є:
Непорядність тур фірм, що організують відпочинок;
Вулична злочинність у місцях відпочинку;
Масові заворушення у місці перебування туриста про які не завжди проінформовані тур фірми;
ДТП на дорогах;
Небезпечні природні фактори у місці перебування туриста (неякісна питна вода, урагани, землетруси, небезпечні тварини тощо);
Несплата послуг у повному обсязі та втрачена вигода;
Перенесення турів на більш тривалий термін.
Тому туристична фірма яка дотримується ліцензійних умов та створює благополучні умови для відпочиваючих має великі шанси на свою долю ринку в Україні.
1. Як отримати ліцензію?
Для отримання ліцензії на туроператорську діяльність подаються наступні документи:
заява про отримання ліцензії на тур операторську діяльність;
нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання у розмірі;
копія договору із страховою компанією про обов’язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі (страхування туристів як за кордоном так і по Україні;
відомості за підписом заявника - суб’єкта господарювання про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу);
опис документів, що додаються до заяви за встановленою формою.
З дня подачі документів відповідний орган державної влади приймає рішення протягом десяти днів з дня подачі документів.
Одержання ліцензії: Після позитивного отримання рішення про видачу ліцензії потрібно сплатити суму у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (сума до сплати може змінюватись відповідно до змін розміру мінімальної заробітної плати) та отримати оригінал ліцензії на тур операторську діяльність.
2. Ліцензійні умови
Державний нагляд за тур операторською діяльністю здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, а також здійснює як планові так і позапланові перевірки на дотримання ліцензійних умов. У випадку невідповідності та порушень, фіксує та передає справу до адміністративного суду, який може прийняти рішення про повне або часткове припинення діяльності підприємства.
Тому слід дотримуватись наступних вимог:
надавати туристичні послуги в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору про туристичне обслуговування;
виконувати вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми, зокрема, щодо недопущення фактів здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, вербування, переміщення, переховування, передача або удержання людини, вчинені з метою сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;
інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо).
У туроператора повинні зберігатися:
ліцензія на провадження туроператорської діяльності; документи, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами
угоди із страховиками (медичне страхування та від нещасного випадку), які повинні передбачати надання медичної допомоги туристам та відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування;
договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами, якщо договори укладаються через туристичних агентів).
Туроператор повинен:
подавати в установленому порядку у повному обсязі достовірну статистичну інформацію;
відшкодовувати матеріальні і моральні збитки у разі невиконання або неналежного виконання умов договору на туристичне обслуговування;
укладати з туристом договір про туристичне обслуговування в письмовій формі;
забезпечувати присутність керівника, або його заступника, або уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планової (позапланової) перевірки додержання вимог цих Ліцензійних умов.
Службове приміщення (офіс) для провадження туроператорської діяльності повинно відповідати таким вимогам:
мати інформаційну вивіску або інформаційну табличку чи зовнішню рекламу із зазначенням повного найменування ліцензіата, яке відповідає запису про проведення державної реєстрації юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
бути забезпеченим засобами телефонного та факсимільного зв’язку, доступом до мережі Інтернет;
при вході має бути розміщено інформацію про режим його роботи.
Туроператор на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, повинен розмістити таку інформацію та документи:
фотокопію ліцензії; копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата;
відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) та головного бухгалтера та номери їх засобів зв’язку;
книгу відгуків та пропозицій громадян;
Закон України «Про туризм»;
Закон України «Про захист прав споживачів»;
Ліцензійні умови;
адресу та телефони центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму, відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів; перелік засобів зв’язку ліцензіата.
У разі закриття офісного приміщення (ремонт, санітарна обробка, зупинення господарської діяльності тощо) ліцензіат не пізніше ніж за десять днів до такого закриття подає особисто або надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення до органу ліцензування про дату та строк, на який закривається офісне приміщення, та розміщує оголошення про дату та строк, на який закривається офісне приміщення, при вході до нього.
У разі закриття офісного приміщення у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили (пожежа, затоплення тощо) ліцензіат повідомляє про це орган ліцензування у зручний для нього спосіб у день настання таких обставин.
Вимоги до керівних органів та персоналу для провадження тур операторської діяльності
Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти, та стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджується записами в трудовій книжці, або вищу освіту у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти.
Керівником туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головним бухгалтером не може бути особа:
якій заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності або займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили;
яка має непогашену судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері.
У штаті туроператора повинно налічуватись не менше 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджується записами в трудових книжках, або вищу освіту у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти. Ліцензіат повинен забезпечити оформлення трудових відносин з найманими працівниками відповідно до положень трудового законодавства.
Фінансові вимоги для тур операторської діяльності
Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20 000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в’їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10 000 євро. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора протягом дії ліцензії має бути безперервним.
Вимоги щодо оформлення договорів на тур операторську діяльність
Туроператор інформує туристів про умови надання туристичних послуг до укладання договору Договір на туристичне обслуговування повинен відповідати вимогам Закону України про туризм. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору.
При наданні повноважень туристичному агенту на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих туроператором, ліцензіат повинен:
укласти з туристичним агентом відповідний агентський договір у письмовій формі;
мати копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності агента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи).
Між туроператором та нерезидентами можуть укладатися у письмовій формі договори (контракти) про співпрацю згідно з нормами чинного законодавства України або міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Туроператор може укладати договори із надання характерних та супутніх послуг з іншими юридичними та фізичними особами. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками.
У разі самостійного укладання туристами договорів на обов’язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туроператор повинен завчасно отримати підтвердження їх укладання шляхом отримання копії належним чином укладеного договору страхування. Копія такого договору зберігається туроператором разом з договором на туристичне обслуговування. До укладання договору на туристичне обсл

цитировать
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter