укр.укр.
09:41
16 июля

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Пресс-центр / Публикации / Юридические публикации / Отмена лицензий в Украине: 66 – 23 = ?
Пресс-центр

Новости
Календарь событий
Публикации
Юридические публикации
Социальные публикации
Юридический бизнес
Обозрение рынка
Legal Style
Конкурс
Отмена лицензий в Украине: 66 – 23 = ?

Отмена лицензий в Украине: 66 – 23 = ?

Дата  09-ноября-2010 12:09   Мнения экспертов
Отмена лицензий в Украине: 66 – 23 = ?
Наталья Докучаева, ответственный редактор Pravotoday

19 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности". Законом (который пока еще не подписан Президентом) предполагается отменить лицензирование 23 из 66 видов хозяйственной деятельности, осуществление которых "не связано с угрозой безопасности государства, жизни и здоровью людей, ухудшением состояния окружающей среды".

На первый взгляд такой шаг навстречу бизнесу не только улучшит условия для развития предпринимательства в стране, но и существенно повлияет на коррупционные проявления в сфере лицензирования. Однако чем обернется на практике сокращение количества лицензий в одну треть, покажет время.

Прокомментировать принятый нормативный акт и высказать собственные прогнозы о влиянии его на развитие украинского бизнеса мы попросили наших экспертов.

Ярослав Шкворец, юрист RULG - Ukrainian Legal Group


Наша компанія надає весь спектр юридичних послуг по супроводженню діяльності іноземних господарюючих суб’єктів в Україні, в тому числі надає підтримку з питань отримання ліцензій. Так, нам доводилося отримувати: ліцензії на господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури («будівельна ліцензія»); ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт («геодезична ліцензія»).

При отриманні будівельної ліцензії мали місце такі складнощі:


1. На початку 2009 року перелік видів ліцензійної діяльності було затверджено наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції («ДАБІ»), в той же час, у відповідності до законів, такий перелік мав би бути затверджений Мінрегіонбудом. Така ситуація продовжувалася близько року. Отже, отримуючи ліцензію, ми не були впевнені, чи на законних підставах вона видається нашим клієнтам.

2. Умовою отримання ліцензії було позитивне рішення експертної організації. При цьому, наділення ДАБІ експертними повноваженнями приватних підприємств було сумнівним з точки зору законодавства; нормативними актами не були передбачені вимоги до потенційних ліцензіатів щодо кількості працівників, їх професій, обладнання. Вимоги, що висувалися експертною організацією до нашого клієнта, на нашу та нашого клієнта думку, відношення до професійної діяльності в даному виді ліцензійної діяльності не мали.

3. При з’ясуванні питань отримання ліцензій іноземними юридичними особами, орган ліцензування на практиці відмовлявся видавати такі ліцензії, мотивуючи це відсутністю можливості здійснення контролю за їх діяльністю. Отже, за відсутності як заборони так і прямого дозволу на це в законодавстві, надання ліцензій теоретично було можливим лише для іноземних компаній, які мають постійне представництво в Україні, через яке здійснюється господарська діяльність.

Наш клієнт, який має геодезичну ліцензію, діяльність якого щорічно контролюється Державною службою геодезії, картографії та кадастру Мінприроди, негативно оцінює відміну ліцензування зазначених робіт, зокрема:

 1. При виконанні зйомок для будівництва важливих, а також небезпечних для довкілля об’єктів, необхідно забезпечити якість виконання робіт. Якщо така якість не забезпечується хоча б контролем за виконанням ліцензійних вимог, це може привести до негативних екологічних, технологічних наслідків і навіть техногенних катастроф.
 2. Топографічні зйомки є основою для виконання кадастрових робіт, а отже, неякісне їх виконання може привести до негативних наслідків для власників земельних ділянок, в т.ч. держави.
 3. У картосховищах управлінь з питань архітектури зберігаються матеріали (топографо-геодезичні планшети), які необхідні для виготовлення геодезичних зйомок. 90% документації в картосховищах зберігається в єдиному екземплярі і на паперових носіях; ці дані створювалися і оновлювалися десятиліттями. Відміна ліцензування надасть доступ до цього безцінного архіву будь-яким суб’єктам і послабить контроль за його збереженням.

На нашу думку, варто було б обмежити коло об’єктів, для виконання геодезичних робіт щодо яких потрібна ліцензія, але виключення цього виду діяльності з ліцензованих в цілому є безвідповідальним.

На нашу думку деякі види діяльності були вилучені з незрозумілих ні з економічної, ні з правової точки зору причин (наприклад, операції з металобрухтом). Крім того, вважаємо, що для іноземних інвесторів часті зміни в питаннях ліцензування створюють негативне враження про нашу державу з точки зору стабільності умов господарювання.


Андрей Содоль, Директор ЮК  «Аргумент-Консалтинг»

Среди прочих услуг, предоставляемых нашей компанией, мы также помогаем нашим клиентам в вопросах получения той или иной разрешительной документации для организации своего бизнеса, в том числе и лицензии. Основные сложности состоят в отсутствии единого подхода к организации получения той или иной лицензии, а также в несоблюдении требований, предусмотренных ЗУ «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности». Так, например, Закон устанавливает исключительный перечень документов, которые необходимо предоставить лицензиатом, органу лицензирования, с учетом требований специальных законов и Постановления КМУ о перечне документов, которые подаются заявителями. На практике же очень часто требуют документы, не предусмотренные действующим законодательством. Не редки случаи, когда для получения лицензии необходимо прохождение тех или иных экспертиз, получение дополнительной разрешительной документации, что также противоречит законодательству в сфере регуляторной политики государства. Также одной из проблем является срок рассмотрения документов, который в большинстве случаев затягивается намного больше, нежели предусмотренный законом срок в 10 дней, иногда по отдельным видам такой срок может составлять 1-1,5 месяца.

В любом случае политика государства по отношению к дерегуляции хозяйственной деятельности всегда позитивно отражается на бизнесе. До принятия данного законно были сделаны немаловажные попытки улучшить «климат» в данной сфере, в том числе, относительно отмены сроков действия по некоторым видам лицензий (то есть бессрочное их действие),  при предоставлении необходимого пакета документов на получения лицензии, право осуществлять хозяйственную деятельность по истечению срока, предусмотренного законом для вынесения решения о выдаче лицензии, при отсутствии такого решения или отказе в ее выдаче. Таким образом, если смотреть с точки зрения бизнеса, любые инициативы государства в сторону уменьшения регуляторных механизмов воздействия на хозяйственную деятельность, всегда уместны и своевременны.

Как  ранее говорилось, конечно же, основной его плюс - это уменьшение видов деятельности, подлежащих лицензированию. Тем не менее, данным законопроектом введено лицензирование таких видов деятельности, как внешнеэкономическая деятельность, деятельность в сфере интеллектуальной собственности, лицензирование которых будет осуществляться в соответствии со специальными законами, которые подлежат принятию.

Такой вид деятельности как «внешнеэкономическая деятельность» - обобщенное понятие. Оно включает в себя любой вид хозяйственной деятельности, осуществляемый резидентами Украины с их партнерами-нерезидентами. Такая трактовка дает много предпосылок по урегулированию отдельным законом субъектов внешнеэкономической деятельности, что никак не соответствует принципам регуляторной политики государства в целом.

Также непонятным остается вопрос игорного бизнеса, принципиальный в последнее время, вокруг которого происходило много событий, в том числе, его полный запрет. Так п. 29 ст. 9 ЗУ «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» урезается до лицензирования выпуска и проведения лотерей, которые и так находятся под контролем государства. Сам же игорный бизнес (тотализаторы, организация азартных игр, казино), остаются вне действия данного закона, поскольку даже не были включены в ч. 1 ст. 9 как виды хозяйственной деятельности, подлежащие регулированию и лицензированию специальным законом, с учетом отсутствия на сегодняшний день какого-либо закона в данной сфере. Это может привести к хаотичному всплеску и развитию новой волны игорного бизнеса, что повлечет негативный социальный эффект, а также значительную утрату поступлений в бюджет.

Виктор Мороз, управляющий партнер ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл»

Юридическая компания «Правовая гильдия «ВикториАл» представляет своим клиентам широкий спектр услуг по лицензированию хозяйственной деятельности, поэтому юристы нашей компании достаточно часто получают различные лицензии. Действительно, на сегодняшний день лицензирование хозяйственной деятельности значительно усложняет и замедляет развитие бизнеса. Процедуры получения различных видов лицензий (строительных, образовательных, на торговлю медпрепаратами, на торговлю черными и цветными металлами) усложнены необходимостью собрать большое количество вспомогательных документов и временными рамками.

На мой взгляд принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности» необходимо и своевременно. Тем не менее, несмотря на значительное сокращение видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, законодатель избрал не совсем корректный подход к их сокращению. Так, сокращение лицензирования деятельности, связанной с торговлей пестицидами и агрохимикатами, проведением фумигации растений, занятием отдельными видами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности является нецелесообразным, поскольку соответствующая деятельность составляет повышенную опасность жизни и здоровью граждан и окружающей среде. Кроме того, сокращение лицензирования определенного вида хозяйственной деятельности должно сопровождаться закреплением в законодательстве определенных организационных и квалификационных требований относительно вида деятельности, лицензирование которого сокращается, обеспечением учета субъектов хозяйстования, которые ею занимаются, и возможностью прекращать или запрещать такую деятельность в случае нарушения законодательства. Введение нормы, в соответствии с которой  лицензирование внешнеэкономической деятельности осуществляется на основании положений законов, регулирующих отношения в данной сфере может привести к возникновению препятствий на пути обоснованного применения лицензирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с положениями законодательства Украины, согласованного с требованиями ВТО.

По моему мнению в ближайшее время виды хозяйственной деятельности, подлежащие лицензированию, могут быть еще значительно сокращены, поскольку Украина стремится гармонизировать свое законодательство с требованиями Европейского Союза и Всемирной Торговой Организации. Тем не менее, такие изменения законодательства будут проходить с большим трудом, поскольку множество чиновников считают лицензирование своей «дойной коровой» и качество таких изменений будет не на высоте.

Артем Петрощук, Старший партнер ЮФ «Потапенко и партнеры»

Ми неодноразово допомагали нашим клієнтам отримувати різного роду ліцензії, пов’язані з різними галузями господарської діяльності, і по всім з них існує цілий перелік складнощів, які в основному виникають з причини занепадання нашої економіки в цілому.

Яскравим прикладом може бути ліцензія на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, ліцензійні умови якої прямо зобов’язують орендувати спеціально сертифіковане приміщення у якості складу, і все було б нічого, але в Україні таких складів (з сертифікатами відповідності, котрі мають бути продовжені і дійсні) менше ніж областей. Тож виникає ситуація, в якій всі, хто хоче займатися таким видом діяльності повинні орендувати приміщення в одному і тому ж місці для формального виконання ліцензійних вимог. Що в свою чергу тягне за собою виникнення пильної уваги до цього складу з боку профільного міністерства, встановлення формальності оренди і, як результат, відміни сертифікації складу, а, як наслідок – відміни всіх ліцензій виданих на цей склад (реальний приклад 2008 року, мав місце у Київській області).

Таким чином, вимога являється причиною «замкненого кола скасування», і цей приклад може бути використаним до більшості ліцензій.

В будь якому випадку це крок вперед, проте ніхто не відмінив ліцензійні вимоги, і я думаю, держава і надалі буде вимагати їх виконання, а значить роботи по вдосконаленню ще вдосталь.

Плюси – сама його наявність, мінуси – певна  бланкетність, адже аби ввести його реально в дію, потрібен певний час аби органи зрозуміли як з ним працювати. Вічна проблема наших органів.

Тенденція зрозуміла - видача ліцензій монополістам або великим гравцям ринку. Відтак саме їх будуть обмежувати ліцензуванням, а всіх інших, швидше за все будуть контролювати без видачі ліцензії за допомогою тих самих ліцензійних умов, котрі просто змінять назву.

Константин Пильков, управляющий партнер Cai & Lenard

Отмена лицензирования 23 видов хозяйственной деятельности звучит весьма внушительно. По силе первого впечатления это сродни отмене лицензионного подхода в целом. Однако, как ни надеются борцы с коррупцией, в перечне этих двадцати трех видов "не связаных с угрозой безопасности государства, жизни и здоровью людей, ухудшением состояния окружающей среды", оказалось очень мало тех, отмена которых связана с «угрозой финансовой безопасности коррупционеров и ухудшением состояния коррупционной среды».

Не оправдались также надежды на отмену лицензирования строительной деятельности, хотя о том, что Украина последует примеру ближайших соседей, где строительные лицензии в большинстве своем отменены, речь шла еще в 2008 году. Поэтому вряд ли стоит говорить о Законе как о реформаторском акте. Далее должна последовать разработка и установление механизма саморегулирования в некоторых отраслях, после чего и там могут быть отменены лицензии. Кроме того, в отдельных сферах, как например, телекоммуникационной, необходимо устранить некоторое дублирование разрешительных документов, что также значительно упростит деятельность в этих отраслях.

Елена Шаповалова, и.о. президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины

Ліцензування діяльності турагентів давно перестало виконувати функції, покладені на неї Законами України “Про туризм” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. Особливо за  умов, коли згідно з вимогами Закону України “Про туризм” відповідальність перед споживачем за якість та повноту надання послуг покладається на туроператора. Фактично ліцензування діяльності турагентів не забезпечує дієвого контролю за якістю надання туристичних послуг та не стимулює зростання рівня обслуговування і таким чином перетворилося на перевірку відповідності певним формальним вимогам, своєрідним недорогим “вхідним квитком” на туристичний ринок.

На думку туроператорів-членів АЛТУ на туристичному ринку держави необхідно забезпечити комплексне впровадження таких загальновідомих у світовій практиці туристичної діяльності інструментів як типовий договір на туристичне обслуговування та страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності перед споживачам, , а також систему недержавної добровільної сертифікації. Це надасть можливість підвищити рівень захищеності вітчизняних туристів та  мінімізувати наслідки ситуацій, що останнім часом, часто-густо виникали на нашому туристичному ринку.

Зараз перед всіма суб'єктами туристичної діяльності повстає єдине актуальне питання: необхідно в стислі терміни розробити та запропонувати на ринку новий стандарт ділової практики, який сприятиме зростанню якості обслуговування та рівню захищеності туристів. Так,  туроператори-члени АЛТУ розглядають декілька варіантів впровадження системи роботи виключно з агентами, які пройшли добровільну перевірку якості обслуговування та відповідають вимогам АЛТУ.

Маргарита Чернокондратенко, юрист ЮК «Юстикон»

В основу принятого закона положен принцип ограничения государственного контроля над хозяйственной деятельностью. С юридической точки зрения, данный принцип предполагает невмешательство государства в сферу ведения бизнеса и максимальную либерализацию по части получения документов разрешительного характера. При этом четко определены сферы, в которых лицензирование является обязательным и ни при каких обстоятельствах не может быть отменено. Так, лицензированию подлежат те виды хозяйственной деятельности, которые непосредственно связаны с безопасностью государства, защитой окружающей среды, жизнью и здоровьем населения. В качестве примеров можно привести следующие: производство оружия, космических аппаратов, опасных химических веществ, лекарств и т.д.

Создатели закона исходили из того, что отменять процедуру лицензирования стоит по отношению к тем видам деятельности, которые и так предполагают соблюдение определенных требований, установленных для конкретной отрасли, а именно – стандартов, технических условий, сертификатов и прочее. По их мнению, была создана непрозрачная многоуровневая система ограничений, существенно препятствующих ведению хозяйственной деятельности. В связи с этим прослеживается следующая тенденция: добросовестный субъект не в состоянии пройти всю бюрократическую систему получения разрешений, в то время как недобросовестные – благодаря «финансовым вливаниям» благополучно выходят на рынки, имея на руках все необходимые лицензии и прочие документы. В результате, как минимум, мы получаем не всегда качественные услуги, предоставляемые непрофессионалами, а как максимум – малый и средний бизнес не имеет возможности развиваться.

Творцы закона полагают, что благодаря нововведениям будут созданы благоприятные условия для предпринимательства и искоренена почва для коррупции, возникающей в сфере органов лицензирования.

Странным выглядит то, что в качестве одного из аргументов в пользу отмены лицензирования постоянно приводят уровень Украины в международных рейтингах. Так, в рейтинге Мирового Банка по уровню прозрачности ведения бизнеса Украина занимает 142 место из 183 стран (по индексу коррупции – 134 место, по уровню экономической свободы – 152 место). Возникает вопрос: какая цель преследуется – подняться в глазах сообщества путем мнимых изменений или достигнуть реальных результатов?

Сравнивая Украину с государствами СНД, имеем следующие данные: в Белоруссии лицензированию подлежит 52 вида хозяйственной деятельности, в Азербайджане – 57, в России – 82, Армении – 93, Казахстане – 99. Сроки выдачи лицензии в России составляют 45 дней, Белоруссии, Армении и Казахстане – 30 дней.

А теперь рассмотрим последствия закона на конкретном примере – отмена лицензирования разведывания и добычи полезных ископаемых. До недавнего времени предприятию, которое намеревалось осуществлять добычу полезных ископаемых общегосударственного значения необходимо было получить целый ряд документов разрешительного характера, среди которых:
 • разрешение на пользование недрами;
 • документы о праве пользования земельным участком (или договор аренды земли);
 • акт о предоставлении горного отвода;
 • проект на разработку месторождения;
 • разрешение на выполнение работ повышенной опасности;
 • лицензия на добычу полезных ископаемых из месторождений общегосударственного значения.

Исходя из данного перечня документов, лицензия на добычу ископаемых действительно выглядит как лишний отягощающий документ.

На мой взгляд, проблема – вовсе не в количестве и сложности всех разрешительных документов, которые следует получать, а в том, что лицензирование утратило свое истинное значение и цель. На сегодня, лицензия перестала быть гарантом надежности контрагента и все больше воспринимается как препятствие для ведения бизнеса. Люди не заинтересованы в получении лицензии, они стремятся любыми путями максимально быстро открыть собственный бизнес.

Реформировать следует не путем обширной отмены лицензирования, а путем изменений изнутри – в самой системе органов лицензирования. Мы в очередной раз столкнулись с проблемой применения закона в нашей стране, ведь следует понимать, что изначально благодаря лицензированию преследовались благие цели – защитить потребителя и очистить рынок от недобросовестных поставщиков услуг.

Законодатели посчитали, что лучше идти путем кардинальных реформ «сверху» - то есть ликвидировать лицензирование как таковое. В то время как я считаю, что следует реформировать «снизу» - находить внутренние проблемы и бороться с ними. На мой взгляд, основными проблемами являются следующие:
 1. несоблюдение органами лицензирования требований закона и лицензионных условий;
 2. несоблюдение сроков выдачи лицензий;
 3. необоснованные отказы в выдаче лицензий и необоснованное аннулирование лицензий.

Юлия Коновалюк, юрист ЮК «Халас и партнеры»  

Среди сложностей, с которыми сталкиваешься при получении лицензии, необходимо назвать длительные сроки рассмотрения документов, поданных для выдачи лицензии в соответствующие учреждения, часто неоправданно большой перечень документов. К примеру, для получение лицензии для тур операторов, требуется подать договор аренды офиса. При этом,  органы  лицензирования могут и три месяца рассматривать документы. Аренду необходимо этот период платить, а деятельности компания вести не может, пока не получит лицензию. Однако, это означает, что процедура лицензирования требует усовершенствования для отдельно взятых видов деятельности, но не может служить основанием для отмены такого регулятивного механизма, как лицензирования конкретного вида деятельности, в целом.

Касательно того, насколько своевременным оказалось принятие упомянутого закона, мне кажется, что при принятии этого закона законодатель не руководствовался критерием своевременности его принятия. Принятие данного законопроекта имеет другие мотивы.  Более того, всем понятно, что отмена лицензирования такого широкого перечня видов деятельности, как это обосновывают наши законодатели – ради снятия ограничений, которые мешают развитию предпринимательства, имеет несколько другой характер.  Не согласуются также официальная версия законодателей проекта с основами, заложенными анти предпринимательским  проектом Налогового кодекса. Как писали в нашей прессе, «на фоне «нечеловеческого» Налогового кодекса, против которого взбунтовались предприниматели, эта новация выглядит как подачка бизнесменам».

По-моему мнению, к отмене лицензирования необходимо подходить индивидуально в каждом конкретном случае, поскольку каждая область имеет свою специфику и ситуация на рынке в конкретной области может отличаться.  Для каждого конкретного вида деятельности разработаны лицензионные условия, которые могут выступать в итоге как вспомогательный механизм для регуляции качества предоставляемых товаров и услуг, так и в некоторых случаях может необоснованно усложнять процесс получения лицензии для компании.

Основным минусом является то, что с учетом того, что большинство видов деятельности должны осуществляться профессиональными субъектами и отвечать лицензионным условиям, которые им ставились, то закон, прежде всего, негативным образом может отразиться на качестве товаров и услуг, которые получить потребитель.

В отношении того, стоит ли в дальнейшем ожидать нового сокращения видов деятельности, подлежащих лицензированию, мне кажется, это будет зависеть от того, какой эффект на практике будет иметь отмена того перечня видов деятельности, которые предусмотрены законом.

Володимир Якубовський, старший юрист AstapovLawyers

Питання зменшення державного регулювання економіки та заохочення приватного підприємництва дуже гостро стоїть для України, оскільки на світовому рівні Україна перебуває позаду не лише розвинених держав, але й країн колишнього радянського союзу у сфері реформування бар’єрів для здійснення підприємницької діяльності. Так, відповідно до останнього рейтингу експертів Світового Банку державне регулювання та перешкоди для підприємницької діяльності Україна знаходиться на низькому 142 місці серед 183 країн світу. Така оцінка зумовлена, зокрема, вимогами щодо ліцензування певних видів діяльності, а саме через існуванням бюрократії, корупції та як наслідок значних фінансових затрат при отримані ліцензії, коли підприємство ще навіть не розпочало своєї діяльності.

Зазначені зміни в законі про ліцензування в цілому були позитивно оцінені як вітчизняними підприємцями, так іноземними інвесторами, яким, за звичай, важко розібратись в усіх нюансах української регуляторної системи, а йти через корупцію вони не можуть и не хочуть. Зменшення бюрократичних перешкод особливо сприятливим видається для малого та середнього бізнесу та забезпечує підвищення конкуренції на відповідних ринках. Крім того, підприємці та експерти поділяють думку про те, що відмінені види ліцензування на практиці і так не були ефективним забезпеченням основних цілей державного контролю.

Однак, слід обережно ставитись до тенденцій дерегулювання економіки в інших видах діяльності, що зараз ще потребують ліцензування. При подальшому скороченні таких вимог, необхідно забезпечити баланс суспільних інтересів та розвитком підприємництва. Хоч ліцензія не засвідчує безперервне дотримання  підприємством певних професійних умов, контролюючі органи періодично здійснюють планові та позапланові перевірки таких підприємств на їх відповідність. І якщо вході перевірок можуть встановлюються порушення, контролюючі органи можуть застосовувати відповідні санкції, в тому числі призупиняти дію ліцензій, а в крайніх випадках підприємства можуть бути позбавлені таких ліцензій.

Полегшення умов підприємництва та зростання привабливості українського бізнесу, повинно відбуватись забезпеченням захисту державної безпеки, здоров’я населення та безпеки навколишнього середовища. Для подальшої послаблення державного контролю, слід опиратися на альтернативні більш ефективні механізми захисту від недбалості чи непрофесіоналізму підприємців у певних видах діяльності. Одним, такими механізмами можуть стати надання вагоміших інструментів захисту самим споживачам, контрагентам підприємців, забезпечення їх більшої проінформованості, формування саморегулівних організацій, введення обов’язкового страхування відповідних ризиків. 

З досвіду інших держав випливає, що контроль мають здійснювати найбільш компетентні та зацікавлені особи, при цьому слід враховувати принципи заохочення та розподілу витрат щодо здійснення такого самоконтролю. Переваги саморегулівних організацій полягають у тому, до прикладу, що вони можуть більш оперативно та компетентно формулювати вимоги до діяльності членів об’єднання, виробляти стандарти професійної діяльності та відстежувати і контролювати їх дотримання. Останнє є досить вагомим аргументом, оскільки згадуваним контролюючим органам бракує кадрів, щоб забезпечити регулярний та повний контроль усіх підприємств. До прикладу в Російській Федерації дерегулювання ліцензійних видів діяльності відбувається власне шляхом створення саморегулівних організацій у таких сферах як архітектура та будівництво, реклама, медицина, перевезення та деякі інші.

Враховуючи досвід інших держав, необхідно ретельно обміркувати можливість введення альтернативних механізмів та їх наслідки у реаліях економічної та правової системи України.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Сергей Осипов, юрист, РФ

В отношении отмены лицензирования отдельных видов деятельности на Украине, я – россиянин, могу пояснить следующее.

Свято место пусто не бывает. В России, власть под предлогом благих намерений сбросила с себя всякие обязательства, которые оно вынуждено обеспечивать при государственном лицензировании, например, если застройщик оказался недобросовестным и построил некачественный дом, то государство отвечало за выданную лицензию и, следовательно, несло бремя ответственности перед гражданами (возмещало, восстанавливало и т.п.). Лицензия на строительство зданий и сооружений стоила в России 150 000 - 200 000 рублей на пять лет. На смену лицензированию пришли саморегулируемые некоммерческие организации, получить допуск к производству строительно-монтажных работ (далее – СМР) стало сложнее, так как проверяется все, что можно и нельзя, но после оплаты вступительного взноса и приема в члены, чтобы можно было лишить членства и не возвращать деньги. По стоимости такого членства  в саморегулируемой некоммерческой организации  (далее - СРО) в сфере строительства, могу пояснить, что производство работ осуществляется на основании допуска к производству работ от СРО, основанном на членстве.

Далее представляю выдержку из градостроительного кодекса России, согласно ст. 55.16 которого:

Пункт 6
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного члена саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, составляет:

1) пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей;

2) семьсот пятьдесят тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей;

3) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей;

4) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет до трехсот миллионов рублей;

5) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет триста миллионов рублей и более.

(часть 6 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Пункт 7

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного члена саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет:

1) один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, триста тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей;

2) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей;

3) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей;

4) шесть миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей;

5) девять миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, три миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей;

6) тридцать миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, десять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более.

(часть 7 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Пункт 8

В случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда саморегулируемой организации подлежат зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано разместить средства указанного компенсационного фонда в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

Кроме данных взносов градостроительный кодекс предусматривает ежемесячные членские взносы на содержание СРО, которые на сегодняшний день составляют в среднем 30000-50000 рублей.
Такой расклад Вам по душе? Присоединяйтесь к нам, тем самым мы, приблизим час и сбросим армию вампиров с плеча простолюдина.Pravotoday выражает благодарность всем респондентам, выступившим экспертами по данной тематике. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к дискуссии на заданную тему в комментариях под этим материалом.

Напоминаем, что сотрудничество в рамках рубрики «Мнения экспертов» осуществляется на бесплатных основаниях. Вы тоже можете стать экспертом рубрики. Если по какой-то причине Вы не получаете запросов на комментарии, пишите на press@pravotoday.in.ua или звоните в редакцию по телефону +380 44 33 22 031


Комментарии - 0 + добавить комментарий
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter