укр.укр.
07:32
16 июля

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Он-лайн тестирование / Недвижимость
Он-лайн тестирование

Блиц тест
Полный опрос
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Недвижимость

На які об’єкти може бути поширений режим нерухомого майна?
речі, права на які підлягають державній реєстрації
космічні об’єкти
повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання
на усі зазначені об’єкти
Чи підлягає державній реєстрації договір купівлі-продажу нерухомого майна?
ні
так
у випадку, якщо на цьому наполягає одна із сторін
До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником:
матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна)
відповідної частки фактично збудованого майна
Іпотекою є:
застава нерухомого майна, що передається у володіння іпотекодержателя
застава нерухомого майна, що залишається у володінні іпотекодавця
застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом - у володіння третій особі
На який мінімальний строк може бути укладений концесійний договір?
1 рік
5 років
10 років
15 років
20 років
Реєстрації відповідно до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно підлягають права власності тільки на об'єкти нерухомого майна:
об'єкти незавершеного будівництва
тимчасові споруди
закінчене будівництвом нерухоме майно
Заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно подається до БТІ:
яке здійснює свою діяльність на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташований об'єкт нерухомого майна
яке здійснює свою діяльність на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій зареєстрована особа, яка подає заяву про реєстрацію права власності
Чи дозволяється заповідати передане в іпотеку майно?
так
ні
Не пізніше якого терміну до початку торгів спеціалізована організація повинна опублікувати повідомлення про прилюдні торги з продажу предмета іпотеки?
30 днів
45 днів
15 днів
Хто є податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна:
продавець
нотаріус, який посвідчує договір
покупець
Чи регулюються відносини щодо оренди майна інших форм власності (крім державної та комунальної) Законом України «Про оренду державного та комунального майна»?
так, якщо орендарем майна є державне підприємство
так
ні
Чи дозволяється одностороннє розірвання фізичними та юридичними особами інвестиційних договорів щодо об’єкта житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100 відсотків вартості об'єкта житлового будівництва?
так
так, якщо термін прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва переноситься більше ніж на 12 місяців
так, якщо термін прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва переноситься більше ніж на 18 місяців
ні
Відмова від права власності на нерухомі речі здійснюється у порядку, встановленому актами:
цивільного законодавства
кримінального законодавства
адміністративного законодавства
До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать:
об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення
припарковані транспортні засоби
Речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення:
не підлягають державній реєстрації
підлягають державній реєстрації
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода:
вчителів, де навчається особа
батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування
органів прокуратури за місцем знаходження майна
Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини протягом
п'яти років
десяти років
Нотаріус, який видав спадкоємцеві фізичної особи, яка оголошена померлою, свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього:
заборону реконструкції
заборону відчуження
Якщо підопічний є власником нерухомого майна, опікун може з дозволу органу опіки та піклування:
управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі
набути право власності на це майно та виплатити компенсацію його вартості
Режим нерухомої речі
не може бути поширений на повітряні та морські судна, космічні об'єкти
може бути поширений законом на повітряні та морські судна, космічні об'єкти
Відмова у державній реєстрації права на нерухомість або правочинів щодо нерухомості, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до:
суду
начальника бюро технічної інвентаризації
Підприємство як єдиний майновий комплекс
є нерухомістю
не є нерухомістю
Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту
повної сплати вартості майна
завершення будівництва (створення майна)
Право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації, якщо
договором або законом передбачено попередня оплата вартості будівництва
договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації
Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає:
з моменту набрання чинності рішення суду про скасування рішення про відмову в державній реєстрації
з моменту державної реєстрації
Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом,
що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені,
органом місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені, за заявою органу що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно
Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у:
державну власність
комунальну власність
Особа набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо вона добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом
десяти років
п’яти років
Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно набувається за рішенням
суду
органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади
Право власності на нерухоме майно припиняється у разі
віднесення майна до пам'яток історії та культури
викупу пам'яток історії та культури
Співвласник має право продати свою частку іншій особі якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом
одного тижня, від дня отримання ними повідомлення
одного місяця, від дня отримання ними повідомлення
Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається у
письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню
письмовій формі
Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, укладається у
письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню
письмовій формі
Власник земельної ділянки набуває право власності на
свійську худобу, яка перебуває на земельній ділянці більше доби
зведені ним будівлі, споруди та інше нерухоме майно
Нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані
без належного дозволу чи належно затвердженого проекту
підрядною організацією яка має ознаки фіктивності
Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна
набуває права власності на нього після отримання дозволу чи належно затвердженого проекту
не набуває права власності на нього
Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які
не можуть бути задоволені іншим способом
не мають фінансової можливості задовольнити ці потреби іншим способом
Договір про встановлення земельного сервітуту підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для
державної реєстрації прав на нерухоме майно
державної реєстрації заборон
Право користування чужим нерухомим майном полягає у можливості
зберігання товарно-матеріальних цінностей
прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання
Право користування чужим майном
не може бути встановлено щодо будівлі, споруди
може бути встановлено щодо будівлі, споруди
Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання провадиться: за зобов'язанням про передання нерухомого майна –
за місцезнаходженням цього майна
за місцем нотаріальної реєстрації договору
Предметом неустойки
може бути нерухоме майно
не може бути нерухоме майно
Іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні
виключно заставодавця
заставодавця або третьої особи
Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але щодо нерухомого майна в межах,
в межах двох років
в межах трьох років від дня передання товару покупцеві
Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти
життя, здоров'я, власності дарувальника
домашньої худоби дарувальника
Розгляд заяви, прийняття рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт або про відмову у його наданні, видача та реєстрація дозволу на виконання будівельних робіт (або відмови в його наданні) здійснює:
органи державного архітектурно-будівельного контролю
бюро технічної інвентаризації
орган місцевого самоврядування
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter