укр.укр.
10:59
27 мая

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Он-лайн тестирование / Блиц тест
Он-лайн тестирование

Блиц тест
Полный опрос
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Блиц тест

Публічним договором є договір, в якому:
умови встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому
одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться
споживчий кооператив взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться
одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, а сторона, що звернулась взяла на себе безоплатно прийняти товар, виконані роботи та надані послуги
Якщо строк виконання боржником обов'язку не встановлений, кредитор:
має право вимагати його виконання у будь-який час
не має право вимагати його виконання у будь-який час
має право вимагати його виконання у будь-який час на протязі одного року
Яким документом посвідчуються право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою?
Договором
Рішенням суду
Державним актом
Довідкою компетентного органу
Чи регулюються відносини щодо оренди майна інших форм власності (крім державної та комунальної) Законом України «Про оренду державного та комунального майна»?
так, якщо орендарем майна є державне підприємство
так
ні
Українське видавництво «С» видало книгу «Гаррі Поттер та Принц-напівкровка» азбукою Брайля та здійснило її продаж на території України. Чи порушило видавництво «С» права автора?
Особисті немайнові права
Майнові права
Права автора не порушені
Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом:
тридцяти днів
трьох місяців
п’яти місяців
Схилення до бойкоту господарюючого суб'єкта (підприємця) це:
спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання.
спосіб вирішення трудового спору за ініціативи профспілкового органу, за яким припиняється спілкування працівників з керівником господарюючого суб'єкту (підприємцем)
приписи податкової служби про заборону переписки з платником ПДВ, який прострочив подання звітності
Визначте, що входить до складу спадщини:
право на аліменти
право на нерухомість
право на участь у товариствах
право на відшкодування шкоди завданої каліцтвом
До об’єктів права інтелектуальної власності належать:
операційна система «Windows»
лекція з математики
скрипка Страдиварі
найменування мережі магазинів “Фокстрот”
все вказане вище є об’єктом права інтелектуальної власності
Рішення загальних зборів акціонерів щодо внесення змін до статуту товариства приймаються більшістю не менш як у
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до:
господарського законодавства України
умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться
лише відповідно до звичаїв ділового обороту
відповідно до приписів органів державної виконавчої влади
Розміщення особою, якій не належать відповідні майнові права, в мережі Інтернет статті, яка була раніше розміщена на іншому веб-сайті мережі Інтернет:
буде вважатися порушенням майнових прав на твір
не вважатиметься порушенням майнових прав на твір, в разі якщо така стаття є широко поширеною в мережі Інтернет
не вважатиметься порушенням майнових прав на твір, в разі зазначення посилання на джерело та автора
Особа може бути повним учасником
одного командитного товариства
не більше ніж трьох командитних товариств
Моментом виникнення авторського права є:
Отримання патенту на твір
Створення твору
Оприлюднення твору
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати:
Три місяці
Не більше шести місяців
Один місяць
Шість місяців
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту:
Державної реєстрації підприємства
Державної реєстрації комерційного найменування
Першого використання комерційного найменування
Пенею є:
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання
неустойка, що обчислюється у відсотках до облікової ставки Національного банку України
У яких відповідях правильно вказані форми справляння орендної плати?
Періодична
Квартальна
Відробіткова
Щомісячна
Хто є податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна:
продавець
нотаріус, який посвідчує договір
покупець
Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно набувається за рішенням
суду
органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter