укр.укр.
07:32
16 июля

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Он-лайн тестирование / Блиц тест
Он-лайн тестирование

Блиц тест
Полный опрос
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Блиц тест

Дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця) це:
опублікування в офіційному виданні оголошення про початок процедури банкрутства господарюючого суб'єкта (підприємця)
поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.
відмова органу ліцензування включити в ліцензію господарюючого суб'єкта (підприємця) запропонований ним вид діяльності
Заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно подається до БТІ:
яке здійснює свою діяльність на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташований об'єкт нерухомого майна
яке здійснює свою діяльність на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій зареєстрована особа, яка подає заяву про реєстрацію права власності
Найменування командитного товариства має містити
ім'я (найменування) всіх повних учасників
ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі
виключно всім учасникам цього товариства пропорційно до їх часток
одному або кільком учасникам цього товариства
Не є органами управління товариством:
установчі збори товариства
загальні збори учасників товариства
виконавчий орган товариства
Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини протягом
п'яти років
десяти років
Чи регулюються відносини щодо оренди майна інших форм власності (крім державної та комунальної) Законом України «Про оренду державного та комунального майна»?
так, якщо орендарем майна є державне підприємство
так
ні
Договір укладається:
тільки у письмовій формі
тільки у письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням
у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом
у письмовій формі, а в усній - тільки у випадках, передбачених актами цивільного законодавства
Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається
якщо інше не встановлено статутом товариства
без виключень
Визначте що саме у пісні «Ой, на горі два дубки є об’єктом авторського права»
Текст пісні
Музика
Назва пісні
Все перелічене вище
Нічого з переліченого вище
Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є:
одна особа
десять осіб
п’ять осіб
три особи
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як
60 відсотків голосів
2/3 голосів
Податковим періодом податку на додану вартість є:
одна календарна декада, а у випадках, особливо визначених Податковим кодексом України, календарний рік
один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Законом податковим кодексом України, календарний квартал
календарный рік, календарний квартал,календарний місяць, календарний день
Розгляд заяви, прийняття рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт або про відмову у його наданні, видача та реєстрація дозволу на виконання будівельних робіт (або відмови в його наданні) здійснює:
органи державного архітектурно-будівельного контролю
бюро технічної інвентаризації
орган місцевого самоврядування
Органами, які розглядають індивідуальні трудові спори є:
Господарські суди
Місцеві адміністративні суди
Рада трудового колективу
Товариські суди
КТС
Третейські суди
Яку відповідальність несуть учасники повного товариства за його зобов’язаннями у разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі:
часткову
субсидіарну
солідарну
Не раніше якого строку з моменту опублікування в пресі офіційної інформації про об’єкт продажу (лот) проводяться земельні торги з продажу земельних ділянок:
5 днів
10 днів
25 днів
30 днів
45 днів
Предметом неустойки
може бути нерухоме майно
не може бути нерухоме майно
Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються:
Кабінетом Міністрів України
Державною податковою адміністрацією України
Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами.
Іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні
виключно заставодавця
заставодавця або третьої особи
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter