рус.укр.
06:36
24 червня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Держава
Держава

Органи державної влади
Судова система
Прокуратура
Органи внутрішніх справ України
Держава
Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою унітарною державою. За формою правління представляє собою президентсько-парламентську республіку.
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Верховна Рада України (парламент) – є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Конституційний склад Верховної Ради України становить чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Верховна Рада України здійснює повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання, зокрема, приймає закони, вносить зміни до Конституції України,  затверджує та вносить зміни до Державного бюджету України, надає згоду на обов'язковість міжнародних договорів України та здійснює денонсацію міжнародних договорів України, усуває Президента України з поста в порядку імпічменту, здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України, затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України.

Президент України, як голова держави, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Конституцією України до повноважень Президента України віднесено, зокрема, представництво держави в міжнародних відносинах, керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, підписання законів, прийнятих Верховною Радою України, накладання вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України, призначення за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України, скасування актів Кабінету Міністрів України та актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінету Міністрів України відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією України і законами України.

Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Конституційний Суд України є незалежним органом в системі судової влади, завданнями якого є забезпечення відповідності Конституції України законів та інших актів органів законодавчої і виконавчої влади, а також дача висновків у випадках, передбачених Конституцією України і Законом України «Про Конституційний Суд України».

Система судів загальної юрисдикції в Україні визначена Законом України «Про судоустрій та статус суддів», будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Судову владу реалізовують професійні судді та народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.

Місцеве самоврядування в Україні є правом територіальної громади (жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори, а також вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання, затверджують районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання, а також вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка у межах своїх повноважень приймає обов'язкові до виконання в Автономній Республіці Крим рішення та постанови.
Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.

Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter