рус.укр.
03:32
26 травня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Держава / Судова система
Держава

Органи державної влади
Судова система
Прокуратура
Органи внутрішніх справ України
Судова система

Суди загальної юрисдикції
Веpховний Суд Укpаїни
Вищий адміністративний суд України
Вищий господарський суд України
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Апеляцiйнi суди
Мiсцевi суди
Швидкий пошук
... 
... 
... 
... 
Суди конституційної юрисдикції
Конституційний суд УкраїниПро судову систему
Відповідно до Конституції України судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Конституційний Суд України є незалежним органом в системі судової влади, покликаним забезпечувати відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої і виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав та свобод особи.

Основна мета діяльності Конституційного Суду України - забезпечення конституційної законності і верховенства Конституції України.

Завданнями Конституційного Суду України є забезпечення відповідності Конституції України законів та інших актів органів законодавчої і виконавчої влади, а також дача висновків у випадках, передбачених законом.
Статус, повноваження та положення щодо організації діяльності Конституційного Суду України визначені Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».


Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності,  визначена Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Систему судів загальної юрисдикції складають місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.

Місцеві суди є судами першої інстанції, розглядають справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

Види місцевих судів:
 • Місцеві загальні суди - районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.
 • Місцеві господарські суди - господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 • Місцеві адміністративні суди - окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.
Апеляційні суди є судами апеляційної інстанції.

Повноваження апеляційних судів:
 • Розгляд справ відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом.
 • Розгляд справ відповідної судової юрисдикції як судами першої інстанції у випадках, передбачених процесуальним законом.
 • Аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики.
 • Надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства.
 • Здійснення інших повноважень, визначених законом.
Види апеляційних судів:
 • Апеляційні суди з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення  - апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
 • Апеляційні суди  з розгляду господарських справ - апеляційні господарські суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
 • Апеляційні суди з розгляду адміністративних справ - апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
Вищі спеціалізовані суди є судами касаційної інстанції.

Повноваження вищих спеціалізованих судів:
 • Розгляд справ відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом.
 • Розгляд справ відповідної судової юрисдикції як судами першої або апеляційної інстанції у випадках, передбачених процесуальним законом.
 • Аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики.
 • Надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики.
 • Надання спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції.
 • Здійснення інші повноваження, визначених законом.
Види вищих спеціалізованих судів:
 • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
 • Вищий господарський суд України.
 • Вищий адміністративний суд України.
Верховний Суд України, як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції.

Повноваження Верховного Суду України:
 • Перегляд справ з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом.
 • Перегляд справ у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
 • Надання висновку про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину.
 • Внесення за зверненням Верховної Ради України письмового подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.
 • Звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter