рус.укр.
04:42
23 липня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Держава / Органи державної влади
Держава

Органи державної влади
Вищі органи державної влади
Центральні органи влади
Місцеві органи виконавчої влади
Органи місцевого самоврядування
Судова система
Прокуратура
Органи внутрішніх справ України
Органи державної влади


  Державна влада в Україні здійснюється на принципах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України (парламент). Це постійно діючий однопалатний колегіальний орган, що складається з 450 народних депутатів. 

Виконавча влада здійснюється системою органів, вищим органом в якій є Кабінет Міністрів України (уряд). Кабінет Міністрів України складається з Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, трьох віце-прем’єр-міністрів і міністрів. Він відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. 

Самостійне місце в системі державних органів України належить главі держави – Президенту України. Президент України є главою держави і виступає від її імені, а також має низку повноважень як глава держави при взаємодії з парламентом, виконавчою і судовою владою, контрольно-наглядовими та іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування.


На ілюстрації: печатка Президента України

Центральними органами виконавчої влади є міністерства й інші центральні органи виконавчої влади. 

Міністерство є головним органом в системі центральних органів виконавчої влади. 

Державний комітет (державна служба) – це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем’єр-міністр, один з віце-прем’єр-міністрів або міністр. 

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом – це різновид центральних органів виконавчої влади, що мають визначені Конституцією і законодавством України особливі завдання і повноваження. Ці органи очолюють їх голови. 


На ілюстрації: емблема Міністерства внутрішніх справ України

Виконавча влада в областях, районах, районах в Автономній Республіці Крим, в містах Києві і Севастополі, районах в містах Києві і Севастополі здійснюється обласними, районними, районними в АР Крим, Київській і Севастопольській міській, районними в цих містах місцевими державними адміністраціями. Вони є місцевими органами виконавчої влади, належать до єдиної системи органів державної виконавчої влади і в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою. Місцеві державні адміністрації формуються у складі голови, перших заступників і заступників голови, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. 

На ілюстрації: герб міста Києва
Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право і реальна можливість територіальної громади – мешканців села чи добровільного об’єднання в сільську громаду мешканців декількох сіл, селищ, міст – самостійно чи під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах законодавства України. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада. Сільські, селищні, міські ради представляють її функції і здійснюють від її імені і в інтересах функції і повноваження місцевого значення. Тобто ради є представницькими органами місцевого самоврядування. Обласні й районні ради представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст в межах повноважень, визначених законодавчо, а також переданих їм сільськими, селищними і міськими радами.  Виконавчими органами рад є їхні виконавчі комітети, відділи управління та інші виконавчі органи, які створюються радами.


На ілюстрації: емблема Київської обласної державної адміністрації

Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter