рус.укр.
18:12
19 липня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Прес-центр / Конференції / Банкрутство підприємства - порятунок для власника
Інтернет-конференції

Новини
Календар подій
Анонси
Прес-релізи
Конференції
Публікації
Огляд ринку
Legal Style
Конкурс
Банкрутство підприємства - порятунок для власника

Банкрутство підприємства - порятунок для власника

Дата проведення: 10-грудня-2010, початок: 10:00
Банкрутство підприємства - порятунок для власника
10 грудня 2010 р. о 10.00 відбудеться інтернет-конференція ЮК «Правова гільдія «ВікторіАл» на тему «Банкрутство підприємства - порятунок для власника».

Використання інструментів банкрутства підприємства для порятунку фінансового становища власника. У рамках конференції будуть висвітлені такі питання

1. Цілі та завдання банкрутства
2. Підстави для банкрутства
3. Відкриття провадження в справі про банкрутство
4. Кредитори, створення комітету кредиторів
5. Санація, Ліквідація


Ми запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених осіб. Питання спікеру можна ставити вже сьогодні.

На Ваші питання відповідатимуть:

Банкрутство підприємства - порятунок для власника
Віктор Мороз, Керуючий Партнер, Генеральний Директор ЮК «Правова гільдія« ВікторіАл»
 
Банкрутство підприємства - порятунок для власника
Валерій Присяжний, Арбітражний Керуючий ЮК «Правова гільдія« Вікторіал»

Про компанію«Універсальна юридична компанія «Правова гільдія «ВікторіАл» активно розвивається, пропонуючи повний спектр юридичних послуг своїм клієнтам, приймаючи участь в соціальному житті держави.

Основними принципами компанії «Правова гільдія «ВікторіАл» є індивідуальний підхід до клієнта, знання найбільш тонких особливостей українського та міжнародного законодавства, забезпечення конфеденційності інформації про клієнта та персональна відповідальність за якість послуг.

До складу юридичної компанії увійшли висококваліфіковані спеціалісти в сфері юриспруденції з якісною юридичною освітою та значним досвідом практичної роботи в різноманітних галузях права. Співробітники компанії постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, приймаючи участь в різноманітних конференціях та семінарах, публікуючись у відомих юридичних та аналітичних виданнях, отримуючи додаткові види вищої освіти.
Питань - 9
Oleg Chernobay, 08-декабря-2010 16:03
Згідно із ст. 40 Закону про банкрутство провадження у справі припиняється, якщо кредитори не висунули вимог до боржника після порушення провадження у справі про банкрутство за заявою боржника.
Проте, згідно із ст. 7 Закону в своїй заяві боржник повинен сам вказати кредиторів.
Крім того, в період провадження у справі можливо виникнення боргів, зокрема боргу перед ліквідатором на підставі договору, який подається до суду до призначення ліквідатора.
Тому виникає практичне питання про те, чи повинні вказані в заяві боржника кредитори або ліквідатор додатково висувати свої вимоги до боржника і чи може бути припинено провадження у справі, в разі, якщо інших кредиторів (крім вказаних в заяві і ліквідатора) немає.
Валерий Присяжный: Дякуємо за запитання. Відповідно до ст. 7 Закону про банкрутство заява може подаватися боржником, в ній має міститися відомості, зазначені в даній статті. Справа про банкрутство порушується, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку. Згідно п. 8 ст. 11 Закону про банкрутство кредитори мають право на висунення додаткових вимог до боржника у межах строку, встановленого у ст. 14 цього Закону (30 днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство). Згідно п. 4 ст. 3 Закону про банкрутство ліквідатора наділено правом висувати вимоги щодо сплати винагороди за свої послуги. Таким чином, ані кредитори, ані ліквідатор не зобов’язані висувати додаткові вимоги до боржника, це їх право. В разі, якщо інших кредиторів, ніж ті, що вказані в заяві боржника, немає, згідно ст. 40 Закону про банкрутство провадження у справі про банкруство підлягає припиненню до моменту визнання боржника банкрутом. А у разі, якщо боржника вже визнали банкрутом, то провадження у справі за цієї підстави не може бути припинено.


Илья, 07-декабря-2010 08:28
Какие в настоящий момент есть возможности у недобросовестных лиц, в народе называемых рейдеры, воспользоваться процедурой банкротства, чтобы парализовать предприятие или получить контроль над управлением? Схема с созданием искусственной задолженности, отсутствующих должник и т.п. уже известны. Применяются ли они сейчас?
Валерий Присяжный: Благодарим за вопрос.

Обращаем внимания автора данного вопроса на Ст. 218, 219, 221, 222 КК України.

Также хотелось бы отметить что все схемы с использованием процедуры банкротства используються исключительно с предварительным сговором с арбитражным управляющим.

Можем сказать что они с успехом применяются заинтересованными лицами и разработан ряд новых более запутанных и трудно доказуемых схем банкротства, например когда его планируют на этапе создания компании. Но в рамках данной конференции мы не считаем целесообразным расписывать все возможные вариации на «тему», поскольку они могут быть использованы в незаконных целях. 


Дармидонт, 07-декабря-2010 08:27
Скажіть, будь-ласка, чи може суд не прийняти заяву про банкрутство якщо до прийняття її до розгляду збільшилась заробітна плата і розмір безспірних вимог став меншим ніж визначено законом.
Валерий Присяжный: Так, суд приймає рішення на основі закону і своїх  внутрішніх переконань. А відповідно до п.3 статті 6 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Але при цьому, мусимо також звернути Вашу увагу на те, що процедура банкрутства може бути розпочата в разі виникнення обставин передбачених частиною 5 ст. 7 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». До таких обставин належать загроза, що задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами, прийняття органом боржника, уповноваженим відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію, рішення про звернення в господарський суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство, встановлення неможливості боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, у разі ліквідації боржника не у зв’язку з процедурою банкрутсва.

Дякую Вам за запитання.


Іванка, 03-декабря-2010 13:20
Добрий день! Як ви оцінюєте перкспективи прийняття в цілому законопроекту № 7329 від 04.11.2010? Наскільки, на ваш погляд, запропоновані зміни є ефективними та необхідними у процедур банкрутства?
Дякую.
Виктор Мороз: Дякую за запитання. В цілому ми вважаємо, що законопроект № 7329 направлений на покращення чинного законодавства, що регулює питання банкрутства, тому що він має на меті скорочення тривалості процедур банкрутства шляхом встановлення чітких строків дій суду та осіб всіх сторін, а також оскарження судових рішень, вдосконалення процедури інформування кредиторів про порушення провадження у справі про банкрутство, вдосконалення процедур санації та багато іншого. Крім того, Законопроект № 7329 містить певні заходи щодо запобігання фіктивного банкрутства в тих випадках, коли ліквідація ініціюється власником компанії або санація ініціюється керівником компанії. Також позитивною зміною, запропонованою Законопроектом № 7329 є положення щодо підсилення контролю з боку держави за процесом банкрутства державних підприємств. Але, необхідно сказати, що законопроект є недостатнім для того, щоб вивести регулювання процедур банкрутства на якісно новий рівень, оскільки не передбачається процедур позасудового врегулювання, нових механізмів реструктуризації та залишається невирішеною проблема захисту прав забезпечених кредиторів.


Сергей, 30-ноября-2010 16:53
Здравствуйте ещё раз. Скажите, если в отношении должника введено процес санации, то можно ли к нему предъявить иск, будет иск принят судом к рассмотрению?
Валерий Присяжный, Виктор Мороз: На самом деле есть случаи когда вам может быть необходимо обратится в суд, например если санатор расторг договор на основании п.10 ст 17 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом», которая устанавливает право управляющего санацией на протяжении трех месяцев с дня принятия решения о санации отказаться от выполнения договоров должника, заключенных до возбуждения производства в деле о банкротстве, не выполненных полностью или частично, при условии, что сторона договора, относительно которого принято решение управляющим санацией об отказе от его выполнения, имеет право на протяжении 30 дней с дня принятия соответствующего решения управляющим санацией требовать в установленном порядке возмещения убытков, которые возникли в связи с отказом от выполнения договора, в процедуре производства в деле о банкротстве.

Есть и другой вариант, когда долговые и \или договорные обязательства возникают в процессе самой процедуры санации. В таком случае, необходимо руководствоваться п.4 ст. 17 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом», которая устанавливает, что со дня вынесения определения о санации арест на имущество должника и иные ограничения действий должника относительно распоряжения его имуществом могут быть применены только в пределах процедуры санации, в случае, если они не препятствуют выполнению плана санации и не противоречат интересам конкурсных кредиторов.

Ну и конечно же, не стоит забывать о конституционном праве на защиту своих прав и законных интересов в суде.

Благодарим.


Сергей, 30-ноября-2010 16:39
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если открыто дело по банкротству должника, могу ли я обратиться в суд с иском к нему? Будет ли открыто производство?
Валерий Присяжный: Добрый день, уважаемый Сергей. Благодарим Вас за вопрос. Все зависит от характера Ваших требований и стадии процедуры банкротства. При этом вам необходимо руководствоваться положениями статьи 12 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом». Так часть 4 данной статьи, предусматривает, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится одновременно с началом производства в деле о банкротстве, о чем указывается в определении хозяйственного суда. На протяжении действия такого моратория запрещается взыскание на основании исполнительных документов и иных документов, по которым осуществляется взыскание в соответствие с законодательством, не насчитываются неустойка и прочие штрафные санкции, не применяются иные санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение денежных обязательств и обязательств относительно оплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и иные виды общеобязательного государственного социального страхования, налогов и сборов. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов применяется к требованиям кредиторов относительно возмещения убытков, которые возникли в связи с отказом должника от выполнения обязательств, в определенном законом порядке. Действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на выплату заработной платы, алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, авторского вознаграждения, а также на удовлетворение требований кредиторов, которое осуществляется должником в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом (ст. 14), или управляющим санацией в соответствии с планом санации, утвержденным хозяйственным судом, или ликвидатором в ликвидационной процедуре в порядке очередности, установленным ст. 31 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом». В части 7 ст. 12 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом» указывается, что действие моратория прекращается с дня прекращения производства в деле о банкротстве.


Гриша, 29-ноября-2010 17:32
Когда кредиторы могут предъявить свои требования?
Валерий Присяжный: Спасибо Григорию за хороший вопрос. Законодательный аспект вопроса предъявления требований кредиторов урегулирован ст. 14 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом». В соответствие с положениями данной статьи конкурсные кредиторы по требованиям, которые возникли до дня возбуждения производства в деле о банкротстве, на протяжении тридцати дней от дня опубликования в официальном печатном органе объявления о возбуждении производства в деле о банкротстве обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику, а также документы, подтверждающие такие требования. Кредиторы по требованиям относительно выплаты заработной платы, авторского вознаграждения, алиментов, а также по требованиям относительно возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью граждан, имеют право подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику, а также документы, подтверждающие такие требования. При этом, копии указанных заявлений и приложенных к ним документов кредиторы должны направить должнику и распорядителю имуществом. Необходимо учитывать, что требования конкурсных кредиторов, заявленные после окончания срока, установленного для их подачи, или не заявленные вообще, - не рассматриваются и считаются погашенными, о чем хозяйственный суд указывает в определении, которым утверждает регистр требований кредиторов, а указанный срок является окончательным и возобновлению не подлежит.


Иван, 29-ноября-2010 17:25
кто может быть инициатором процедуры банкротства предприятия? Кто может быть инициатором возбуждения дела о банкротстве? спасибо большое!
Валерий Присяжный: Иван, благодарим Вас за вопрос. В соответствие со ст. 7 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» заявление о возбуждении дела о банкротстве подается должником или кредитором в письменной форме, подписывается руководителем должника или кредитора (иным лицом, полномочия которого определенны законодательством или учредительными документами), гражданином - субъектом предпринимательской деятельности (его представителем). Должник имеет право подать заявление в хозяйственный суд при наличии имущества, достаточного для покрытия судебных издержек. В случае возникновения ряда обстоятельств указанных в части 5 статьи 7 ЗУ «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» должник обязан обратиться в месячный срок в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве. Кроме того, необходимо учитывать, что в случае, если дело о банкротстве возбуждено по заявлению должника, должник обязан одновременно подать план санации.


Дмитрий, 25-ноября-2010 19:47
Здравствуйте!
насколько реальны пожелания Некоторых груп ( Лобистов) внесения в закон изминения на предмет Запрета собственику самостоятельно подавать на банкротство??
С целью защиты интересов Кредиторов???

Спасибо.
Виктор Мороз: Безусловно, внесение изменений в законодательство, регламентирующее вопросы банкротства, направленное на защиту интересов кредиторов вызывает немало вопросов у общественности. Однако, анализируя, действующее законодательство можно сделать вывод, что права и интересы кредиторов на сегодняшний день защищены значительно слабее, нежели права должников. Поэтому усиление их защиты является вполне логичным. Тем не менее, запрет собственнику самостоятельно подавать заявление о инициации процедуры банкротства нарушает конституционные права лица на ведение предпринимательской деятельности и на защиту своих прав. Поэтому, считаем, что пожелания определенных групп о внесении в законодательство подобных изменений может быть произведено при условии соблюдения баланса законных прав кредиторов и должников.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter