рус.укр.
12:55
19 липня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Прес-центр / Конференції / Співпраця патентних повірених та юристів
Інтернет-конференції

Новини
Календар подій
Анонси
Прес-релізи
Конференції
Публікації
Огляд ринку
Legal Style
Конкурс
Співпраця патентних повірених та юристів

Співпраця патентних повірених та юристів

Дата проведення: 01-березня-2011, початок: 10:00
Співпраця патентних повірених та юристів
1 березня 2011 року з 10.00 до 12.00 за київським часом відбудеться інтернет-конференція патентно-юридичної компанії IPStyle на тему «Співпраця патентних повірених та юристів».

Виходячи із загальної мети - захист інтересів своїх клієнтів, юристи і патентні повірені  не конкуренти один для одного, а колеги. Кожен з них є експертом у своїй галузі і в разі виникнення питань з паралельної сфери, звертається за додатковою допомогою, ґрунтуючись на взаємовигідній співпраці. Як терапевт, який, провівши обстеження пацієнта (у нашому випадку - клієнта), відправляє його до хірурга. У юристів немає необхідності передавати всіх своїх клієнтів патентному повіреному, якщо тільки зайде питання про захист прав інтелектуальної власності. Завжди можна діяти за принципом аутсорсингу.

Але є такі випадки, коли вести клієнта може тільки патентний повірений. Наприклад, якщо справа стосується представлення інтересів нерезидента Україні в Укрпатенті.

Таке трапляється часто, але юридичної компанії необов'язково мати у своєму штаті персонального патентного повіреного. Можна провести паралель з нотаріусом, який завжди поруч і завжди готовий допомогти.

І особливо важлива співпраця юристів і патентних повірених для роботи з особливо важливими клієнтами. Наприклад, з винахідниками. Винахідникам не обов'язково знати всі юридично-процесуальні нюанси. Для них важливо, щоб з ними говорили на одній мові. І допомогли правильно написати патентну формулу для отримання самого патенту. Це вже компетенція патентних повірених.

В рамках інтернет-конференції будуть обговорюватися, в основному, такі питання:
  • Аутсорсинг в роботі юриста і патентного повіреного.
  • Що входить в компетенцію патентного повіреного;
  • Роль патентного повіреного у роботі з нерезидентами України;
  • Професійний підхід патентного повіреного до винахідників.
Ми запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених осіб. Питання спікеру можна поставити вже сьогодні.

На Ваші питання відповість:

Співпраця патентних повірених та юристів
Марія Ортинська, патентний повірений, Директор патентно-юридичної компанії "IPStyle"


Патентно-юридична компанія IPStyle
www.ipstyle.ua

 Патентно-юридична компанія IPStyle спеціалізується на захисті прав інтелектуальної власності в Україні і закордоном.

У комплекс послуг, що надаються компанією, входять:
  • пошук на тотожність і схожість торговельних марок, патентні пошуки в Україні, Росії, США, ЄС та інших країнах;
  • реєстрація торгових марок, реєстрація торгових марок за Мадридською системою;
  • визнання торговельних марок загальновідомими;
  • патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків в Україні, Росії, США, ЄС та інших країнах;
  • стратегія захисту прав інтелектуальної власності підприємства.
Ми займаємося як традиційними питаннями, так і тими, які кидають виклик нашій компетенції та професіоналізму.

Директор IPStyle Марія Ортинська є патентним повіреним України, членом міжнародної асоціації юристів (IBA) та учасником Ради Євразійських патентних повірених (CEAPA).

 
Питань - 11
Lera, 01-марта-2011 10:42
Только патентный поверенный имеет право подавать заявку от имени нерезедента?
Да, согласно действующему законодательству только лицо со статусом патентного поверенного Украины может подавать заявку.
Лариса, 01-марта-2011 10:15
Мария, сотрудничаете ли Вы с иностранными патентными поверенными для решения международных вопросов?
Поскольку свидетельство на торговую марку и патенты имеют территориальный характер, то, конечно же,  нашим клиентам необходима защита не только в Украине, но и других странах. Мы сотрудничаем с патентными поверенными многих стран, например, США, России, Индии, Китая, Японии, Германии и многих других.

Патентные поверенные в свою очередь у нас заказывают локальные услуги в Украине. Международное партнерство в интеллектуальной собственности – наиболее важное на сегодняшний день.

Дарья, 01-марта-2011 09:55
Ваша компания пишет патенты на определенную тему или занимается патентованием в разных сферах технологий? Если да, то как вам это удается?
Наша компания помогает в патентовании разных сфер технологий — от разных отраслей физики, химии, до медицины, компьютерных устройств.

Во-первых, очень часто клиент дает настолько полную информацию, разложенную по полочкам и настолько детально отвечает на вопросы, что довольно часто патентному поверенному не нужно привлекать дополнительных специалистов. Иногда клиенту нужно помочь в технической документации, а иногда и вместо него разобраться с тем или иным вопросом. Мы сотрудничаем с специалистами физиками, химиками, биологами, специалистами в сфере информационных технологий для наиболее оптимального способа защиты клиентов.

Александр, 01-марта-2011 07:25
Как вы считаете, почему юрист не может обойтись без патентного поверенного?
Юрист и патентный поверенный — это взаимодополняющие звенья. Обычно у юристов есть несколько специализаций и абсолютно нормально, что юрист пользуется услугами патентного поверенного.

Кроме того, юрист по своему мышлению гуманитарий. При патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов необходимо понимать саму суть технического решения, владеть навыками технического письма.

Есть еще одна причина — процессуальная. Права нерезидента в Укрпатенте и Государственном департаменте интеллектуальной собственности может представлять только патентный поверенный.

Yaroslava, 27-февраля-2011 21:18
Добрый день. По всей видимости, в этом году в сфере интеллектуальной собственности должны произойти большие перемены. Это законопроект 7205. Как Вы думаете, что изменится из того, к чему мы уже привыкли с момента принятия пула законов о регулировании вопросов интеллектуальной собственности 15.12.1993
Ярослава, спасибо за интересный вопрос. Да, мы ожидаем существенного изменения в сфере интеллектуальной собственности. Надеемся на то, что изменения позитивно отразятся на защите интересов клиентов.

Позитивными положениями законопроекта 7205 является ведение системы электронной подачи заявок. По моему мнению, это необходимо было сделать давно. Ведь это и упростит процедуру заявителям, патентным поверенным, и государственным учреждениям в обработке заявок.
Главное,  чтобы сама техническая реализация была надежной и удобной в пользовании.

Другие изменения, предусмотренные законопроектом не менее важны. Но это уже, наверное, тема отдельной статьи, а не ответа на вопрос.

В новом законопроекте мне очень импонирует положение о том, что объектом промышленного образца может быть не только изделие в целом, но и отдельная часть. Это существенно расширяет возможности авторов промышленных образцов. Например, к нам в прошлом году обратился клиент, который разработал новый дизайн части кузова (совокупность крыла и порога). Заявлять целое изделие — кузов автомобиля не выгодно было клиенту, а заявлять часть изделия мы не можем согласно действующему законодательству.

Alexei, 26-февраля-2011 15:03

Уважаемая Мария, какую роль, помощь может оказать патентный поверенный на стадии разрешения спора в судебном порядке? Или роль патентного поверенного заканчивается регистрацией объекта.
Алексей, все зависит от патентного поверенного. Для того чтобы получить статус патентного поверенного необходимо получить два образования. И многое зависит от первого образования патентного поверенного. Если первое образование  техническое, то, скорее всего, патентный поверенный не сможет предоставить Вам юридическую помощь в судебной процессе. Если у патентного поверенного есть юридическое образование, то, конечно же, он может помочь Вам.

Например, мы готовим клиентам не только заявочные документы в Укрпатент, но и  исковое заявление, представляем интересы по защите их прав в судебном процессе. Также  мы не ограничиваемся исключительно судебным процессом. Иногда клиенту выгодней защищать свои интересы не в судебном порядке, а например, в Антимонопольном комитете Украины.

Світлана, 26-февраля-2011 14:55
Добрий день! З якими труднощами зіштовхуються патентні повірені при роботі з юристами за принципом аутсорсингу? Дякую.
За принципом аутсорсингу патентні повірені працюють дуже часто. Що стосується захисту торгових марок та промислових зразків, то, як правило, питань не виникає. Навіть навпаки, з юристами простіше працювати — адже вони чітко знають задачу, мають певну теоретичну базу, що дозволяє полегшити професійне спілкування.

Що ж стосується патентування винаходів, корисних моделей — то звичайно напряму із заявником працювати легше. Адже при патентування необхідна та інформація, яка може бути лише у заявника — у винахідника або на підприємстві. Та і специфіка роботи патентного повіреного полягає в тому, що патентний повірений знає не тільки законодавчі нюанси, а і володіє певним багажем технічних знань.

Юлия, 26-февраля-2011 09:53
Скажите, как регулируются отношения патентного поверенного с клиентом. Имеется в виду, конфиденциальность и добросовестность в отношении полученной от Клиента информации. Ведь изобретатели, авторы торговых марок передают патентно поверенному информацию. Какие существуют гарантии того, что такая информация, идея не будет использована или передана третьим лицам? Известны ли случаи недобросовестности со стороны патентных поверенных? Как можно этого избежать? Спасибо!
С каждым клиентом патентный поверенный, и наша компания  - не исключение, заключает договор на выполнение патентных услуг. Договор нашей патентной компании предусматривает наши обязанности по неразглашению информации клиента. По требованию клиента возможно подписание еще отдельного NDA.

По моему мнению, работа и статус патентного поверенного предусматривает заинтересованность в добросовестности и неразглашении информации клиента. Ведь тогда клиенты будут рекомендовать своим друзьям, коллегам, партнерам патентного поверенного. Раскрыть информацию клиента это не только неэтично, а не и невыгодно  - ведь другие перестанут доверять.

Иногда клиенты приходят от других патентных поверенных именно из-за указанных в Вашем вопросе причин. Но такие случаи бывают довольно редко, ведь получить статус патентного поверенного не так легко.

Василий, 25-февраля-2011 11:21
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что входит в компетенцию патентного поверенного?
Патентный поверенный — это лицо, которое имеет специальную квалификацию  и предоставляет помощь и услуги, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности.

Патентный поверенный представляет интересы клиентов в Укрпатенте, Департаменте интеллектуальной собственности Украины, других учреждениях, а также в судебных органах, в отношениях с другими физическими и юридическими лицами.

Все действия патентного поверенного должны быть направлены на защиту интересов клиента. Это могут быть и действия по проведению патентного поиска, и действия по подготовке заявочных документов на получение свидетельства на торговую марку, патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Мы не бросаем  клиентов даже после получения охранных документов — поддерживаем их патент в силе, следим за продлением свидетельств на торговые марки. Если же права клиента нарушены — делаем анализ ситуации, законодательства, судебной практики в сфере интеллектуальной собственности  и ведем претензионную и исковую работу по защите прав клиента.

Бывают и такие ситуации, когда на нашего клиента подают в суд за нарушение прав интеллектуальной собственности. В таких случаях тоже анализируем ситуацию, даем рекомендации клиенту, по возможности пытаемся урегулировать спор вне суда, если же такое не удается — ведем судебное дело.

Andrew, 24-февраля-2011 14:50
Добрый день!

Патентный поверенный, сопровождая национальную регистрацию изобретения, достаточно важного для общества (сфера медицины), не информирует клиента о том, что международная регистрация  имеет определенный срок. При этом международная регистрации, крайне необходима в отношении данного изобретения, а ее отсутствие фактически блокирует использование изобретения.

На Ваш взгляд, должен ли патентный поверенный ограничиваться лишь написанием патентной формулы? Возможно, к вопросам регистрации не стоит относиться формально?
Андрей, конечно же, Вы правы. Нельзя относиться формально к вопросам написания патентной формулы. Каждому клиенту мы стараемся сразу коротко рассказать о том, что патент имеет территориальный характер и если он желает защититься в других странах, мы  даем ему максимальную информацию о всех возможностях - и о подаче национальных заявок, и о региональных системах патентования, и,  конечно же,  о возможности подачи заявки по процедуре PCT.
Михаил, 23-февраля-2011 18:24
Уважаемая Мария,
есть ли у Вас/Вашей фирмы опыт работы с иностранными фармацевтическими компаниями/адвокатами,обслуживающими фармацевтическую отрасль. Если да, какие основные проблемы с практической точки зрения патентного поверенного Вы видите в этой отрасли на сегодняшний день? Мой вопрос касается как самой защиты прав интеллектуальной собствености в фармацевтической отрасли, так и сотрудничества с фармаюристами. Искренне благодарю.
Михаил, да, у нашей патентно-юридической компании есть опыт работы с иностранными фармацевтическими компаниями. Так, например, буквально на днях нами было получено свидетельство на торговую марку испанской фармацевтической компании FAES FARMA.

Мы работаем как напрямую с фармацевтическими компаниями, так и с юридическими и другими компаниями, которые обслуживают фармацевтическую отрасль.

Нельзя сказать, что в работе патентного поверенного есть проблемы с фармацевтическими компаниями, скорее, - особенности. Так, например, именно в этой сфере довольно много споров по сходству и тождеству торговых марок. На мой взгляд, это связано с тем, что торговые марки несут в себе определенный семантический отголосок. Например, есть несколько торговых марок, которые содержат латинский корень «vertebra», которые в переводе означает «позвоночник».

С фармаюристами довольно приятно работать, ведь их отрасль - одна из наиболее «интеллектуальных» и они действительно знают цену своей интеллектуальной собственности. Как фармаюристам, так и фармацевтическим компаниям не нужно рассказывать о важности регистрации торговых марок, патентования изобретений, промышленных образцов.

Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter