рус.укр.
17:52
19 липня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Прес-центр / Конференції / Перевірки органами Державної податкової служби
Інтернет-конференції

Новини
Календар подій
Анонси
Прес-релізи
Конференції
Публікації
Огляд ринку
Legal Style
Конкурс
Перевірки органами Державної податкової служби

Перевірки органами Державної податкової служби

Дата проведення: 19-квітня-2011, початок: 10:00
Перевірки органами Державної податкової служби
9 квітня 2011 з 10.00 до 12.00 за київським часом відбудеться інтернет-конференція Юридичної компанії «Правовий Альянс» на тему «Перевірки органами Державної податкової служби».

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державну податкову службу» одним із завдань органів ДПС є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством . Зокрема, шляхом проведення перевірок.

Однак не секрет, що на практиці проведення перевірок органами Державної податкової служби часто паралізує роботу підприємства і дає можливість отримати інформацію про результати господарської діяльності платника, закриту від загального доступу.

Для того щоб максимально нейтралізувати шкідливі наслідки перевірок, посадові особи підприємств повинні орієнтуватися у видах перевірок, умови допуску працівників ДПС до проведення перевірок, мати уявлення про їхні повноваження, а також знати порядок проведення перевірок та вимоги до оформлення їх результатів.

У ході інтернет-конференції будуть розглянуті наступні питання:
  1. Види перевірок
  2. Камеральні перевірки
  3. Документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки
  4. Фактичні перевірки
  5. Оформлення результатів перевірок
Ми запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених осіб. Питання спікерам можна поставити вже сьогодні.Перевірки органами Державної податкової служби
Євген Щеглов, старший юрист ЮК «Правовий Альянс»Юридична компанія «Правовий Альянс» заснована в 1995 році.

Ключовjою спеціалізацією ЮК «Правовий Альянс» є комплексний супровід діяльності фармацевтичних представництв.

У 2010 році за версією восьмого видання довідника Ukrainian Law Firms 2010. A Handbook for Foreign Clients, ("Українські юридичні фірми 2010. Довідник для іноземних клієнтів") Юридична компанія «Правовий Альянс» зайняла лідируюче місце на ринку юридичних послуг України у сфері медичного та фармацевтичного права. Компанія входить до переліку кращих юридичних компаній України згідно з рейтингом тижневика «Юридична практика», а також неодноразово відзначена авторитетним міжнародним довідником «The Legal 500».

За роки роботи у сфері фармацевтичного і медичного права юристи Компанії набули унікального досвіду надання правової допомоги у сфері промоції лікарських засобів; реєстрації лікарських засобів; ліцензування медичної практики та виробництва лікарських засобів; супроводі процедур державних закупівель (тендерів); захисту прав інтелектуальної власності на лікарські засоби; захисту інтересів виробників при виникненні конфліктних ситуацій з споживачами; захисту інтересів виробників в Антимонопольному комітеті України, державних органах і судах. Одним з основних напрямків податкової практики Компанії є оподаткування прибутку іноземних представництв фармацевтичних компаній.

Сьогодні Клієнтами Юридичної компанії «Правовий Альянс» є більше 400 українських і зарубіжних компаній і корпорацій.
Питань - 9
Андрей, 19-апреля-2011 09:53
Добрый день. Вопрос не совсем относится к налоговым проверкам, но все же.
Насколько законны действия налоговой - нам в начале было отправлено Налоговое требование (податкова вимога), и на следующий день органами ГНАУ вынесено Решение об описи имущества в налоговый залог.

Какие возможны дальнейшие действия? Если первоначальное решение, которое было в отношении нас о наложении штрафа мы обжалуем, и определение об открытии производства по делу об обжаловании решения первоначального вынесено судом в один день с Решением налоговой об описи имущества в налоговый залог?
У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Право податкової застави виникає у разі:

несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.

Таким чином, податковий борг та податкова застава виникають одночасно з закінченням строку оскарження рішення органу податкової служби.

Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов'язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження.

Якщо строк адміністративного оскарження минув платник може скористатись правом судового оскарження.

Антонина, 15-апреля-2011 14:41
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка таке питання. 

Пункт  78.1.1 ПК України передбачає, що документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників …., якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. В свою чергу абзац 5 пункту 73.3 ПК України передбачає, що платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

Отже, наведені пункти передбачають різний строк для надання відповіді на запит податкової . Може Ви підкажете у який строк варто все ж таки надавати відповіді на запит податкових органів? Може є якісь роз’яснення з цього приводу?
Шановна Антоніна.

Положеннями п.73.3 ПК України визначають порядок отримання інформації  по Главі 7 ПК України, яка в свою чергу регулює порядок інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби, а саме - комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань.

Тобто, отримання цієї інформації не пов’язане безпосередньо з перевірками та не тягне за собою наслідки визначені п. 78.1 ПК України,  щодо призначення перевірки, яка регулюється положеннями Глави 8 Податкового кодексу України.

Для застосування 10-денного строку, визначеного  п. 78.1 ПК України в запиті податкового органу має бути  обґрунтування того,  що  за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. А отримання податкової інформації від платника, для аналізу та висновків ПС про порушення,  може бути, в свою чергу  здійснене з застосуванням положень п. 73.3 ПК України із застосуванням місячного строку.

Анастасия, 15-апреля-2011 14:34
Уважаемый Евгений, добрый день! Интересует вот какой вопрос, существуют ли основания не допустить  налоговую к проведению проверки и/или отказать в предоставлении тех или иных документов? Если это возможно, опишите, пожалуйста, такие основания. Какой порядок допуска для проведения проверки?

Спасибо!
Добрий день.

Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

У зв’язку з цим створити перешкоди в проведенні камеральної перевірки платник не може.

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим  Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.
Про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених цим Кодексом, і фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.

Непред'явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Andrij, 15-апреля-2011 14:05
Вы могли бы в общих чертах порекомендовать  алгоритм действий сотрудников, в случае проверки органами Государственной налоговой службы?
Если вы отвечаете на какие-либо вопросы, пожалуйста:

а)  отвечайте только на конкретные вопросы, которые вам полностью понятны!
б)  не давайте каких-либо разъяснений, что выходят за рамки вопроса!
в)  ограничивайте, сдерживайте себя в пояснении фактов. Не стройте предположений и догадок!
г)  избегайте любых форм личного мнения!
д)  отвечайте только на те вопросы, которые попадают в зону Вашей компетенции !
е)  если Вы можете ответить на вопрос только воспользовавшись своими записями, проинформируйте соответствующих официальных лиц об этом и отвечайте только после обращения к записям!
ж)  давайте правдивые ответы кратко и в рамках заданных вопросов!

Необходимо учитывать, что плохая память по законодательству Украины не наказуема. Также, лицо не может предоставить информацию, если она была недоступна ему в соответствии с его функциональными обязанностями на предприятии. Порядок доступа работников к такой информации может регулироваться приказом по предприятию.

В случае если лицо, опрашиваемое как свидетель по уголовному делу, считает, что предоставленные сведения могут быть использованы против него или его близких родственником, оно может отказаться от дачи таких показаний.

Поскольку вся информация (например: размер заработных плат, суммы хозяйственных операций, цены и т.п.) имеет объемный характер и часто изменяется, работник может сослаться на необходимость предварительной аналитики информации, консультации с профильными специалистами и подготовки письменного ответа на письменный запрос.

Anastasiya, 15-апреля-2011 14:03
Есть ли случаи, когда органам Государственной налоговой службы можно отказать в проведении проверки? Какие это случаи?
Должностные лица органа государственной налоговой службы вправе приступить к проведению документальной выездной проверки при наличии оснований для ее проведения, определенных Налоговым Кодексом, и фактической проверки, которая проводится по основаниям, определенных этим Кодексом, и при условии предъявления направления на проведение такой проверки, в котором отмечаются дата выдачи, наименования органа государственной налоговой службы, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименования и реквизиты субъекта (объекта), проверка которого проводится (фамилия, имя, отчество физического лица - плательщика налога, который проверяется), цель, вид (плановая или внеплановая), основания, дата начала и длительность проверки, должность и фамилия должностного (служебного) лица, которое будет проводить проверку. Направление на проверку в таком случае является действительным при наличии подписи руководителя органа государственной налоговой службы или его заместителя, который скреплен печатью органа государственной налоговой службы.

Не предъявление налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции) направления на проведение проверки или предъявление направления, оформленного с нарушением требований, установленных этим пунктом, является основанием для недопущения должностных (служебных) лиц органа государственной налоговой службы к проведению документальной выездной или фактической проверки.

Михаил, 15-апреля-2011 10:01
Які підстави визначені Податковим кодексом України для проведення органами ДПС документальних позапланових перевірок?
Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:

за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;

виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;

платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;

щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;

отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;

органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;

у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Алина, 13-апреля-2011 20:16
Евгений, скажите, в случае если в ходе проверки налоговая обнаружит факты занижения налогов, каковы будут санкции? Чем эти вопросы регулируются?
Це питання регулюється ст. ст. 113, 123 ПК України.
Строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) здійснюються у порядку, визначеному Податковим  Кодексом для сплати, стягнення та оскарження сум грошових зобов'язань.

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість;

при повторному протягом 1095 днів визначені контролюючим органом суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість;

при визначені контролюючим органом суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість протягом 1095 днів втретє та більше -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 75 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість.

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 цієї статті, -

тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Іванка, 13-апреля-2011 16:00
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, хто має бути присутнім при проведенні податкової перевірки як з боку податкового органу, так і з боку суб'єкта перевірки? Якими документами повинні підтверджуватися повноваження перевіряючого?
Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених податковим  Кодексом, і фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених податковим  Кодексом, та за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.

Непред'явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах повноважень, визначених законом, та у порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими законами України.

При пред'явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

Таким чином з боку платника під час перевірки має бути присутня уповноважена особа (представник  або особа, яка фактично проводять розрахункові операції).

Aleks, 10-апреля-2011 15:05
Добрый день, Евгений. Меня интересует следующий вопрос. Каковы правовые последствия нарушения органами ГНИ сроков проведения проверок? Спасибо!
Должностные лица органа государственной налоговой службы вправе приступить к проведению документальной выездной проверки при наличии оснований для ее проведения, определенных Налоговым Кодексом, и фактической проверки, которая проводится по основаниям, определенных этим Кодексом, и при условии предъявления направления на проведение такой проверки, в котором отмечаются дата выдачи, наименования органа государственной налоговой службы, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименования и реквизиты субъекта (объекта), проверка которого проводится (фамилия, имя, отчество физического лица - плательщика налога, который проверяется), цель, вид (плановая или внеплановая), основания, дата начала и длительность проверки, должность и фамилия должностного (служебного) лица, которое будет проводить проверку. Направление на проверку в таком случае является действительным при наличии подписи руководителя органа государственной налоговой службы или его заместителя, который скреплен печатью органа государственной налоговой службы.

Не предъявление налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции) направления на проведение проверки или предъявление направления, оформленного с нарушением требований, установленных этим пунктом, является основанием для недопущения должностных (служебных) лиц органа государственной налоговой службы к проведению документальной выездной или фактической проверки.

После окончания срока проверки у проверяющих будет направление оформленное с нарушением требование Налогового кодекса по срокам, что влечёт за собой право плательщика не допустить проверяющих к проверке.

Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter