рус.укр.
18:13
21 липня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Прес-центр / Конференції / Відмова в реєстрації торгової марки і у видачі патенту. Як уникнути? Український та міжнародний досвід
Інтернет-конференції

Новини
Календар подій
Анонси
Прес-релізи
Конференції
Публікації
Огляд ринку
Legal Style
Конкурс
Відмова в реєстрації торгової марки і у видачі патенту. Як уникнути? Український та міжнародний досвід

Відмова в реєстрації торгової марки і у видачі патенту. Як уникнути? Український та міжнародний досвід

Дата проведення: 17-травня-2011, початок: 10:00
Відмова в реєстрації торгової марки і у видачі патенту. Як уникнути? Український та міжнародний досвід
17 травня 2011 р. з 10:00 до 12:00 за київським часом відбудеться інтернет-конференція патентно-юридичної компанії IPStyle на тему «Відмова в реєстрації торгової марки і у видачі патенту. Як уникнути - український та міжнародний досвід».

Тільки отримавши відмову в реєстрації або патентуванні починаєш все «прокручувати» назад і аналізувати допущені помилки. Але загальний стереотип, що краще всього вчитися на чужих помилках - неприпустимий у сфері бізнесу. Поки Ви будете «вчитися», конкуренти займуть головні ніші ринку і потім пробитися туди стане просто неможливо. Ваше місце міцно «займуть».

Сучасні умови виживання у великому українському бізнесі позиціонують на ретельне зважування кожного кроку. Особливо в галузі інтелектуальної власності. І тим більше на міжнародній арені.
 • Як зареєструвати свою інтелектуальну власність в Україні і в інших країнах світу?
 • Які підстави для відмови в реєстрації або видачі патенту?
 • Як уникнути непотрібних Вам рішень від Патентних Відомств?
 • І багато інших аспектів Ви зможете дізнатися в ході даної інтернет-конференції.
Ми запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених осіб. Питання спікеру можна поставити вже сьогодні.

На Ваші питання відповідатиме:

Відмова в реєстрації торгової марки і у видачі патенту. Як уникнути? Український та міжнародний досвід
Марія Ортинська, патентний повірений, директор патентно-юридичної компанії «IPStyle»


Патентно-юридична компанія IPStyle
www.ipstyle.ua

 Патентно-юридична компанія IPStyle спеціалізується на захисті прав інтелектуальної власності в Україні і закордоном.

У комплекс послуг, що надаються компанією, входять:
 • пошук на тотожність і схожість торговельних марок, патентні пошуки в Україні, Росії, США, ЄС та інших країнах;
 • реєстрація торгових марок, реєстрація торгових марок за Мадридською системою;
 • визнання торговельних марок загальновідомими;
 • патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків в Україні, Росії, США, ЄС та інших країнах;
 • стратегія захисту прав інтелектуальної власності підприємства.
Ми займаємося як традиційними питаннями, так і тими, які кидають виклик нашій компетенції та професіоналізму.

Директор IPStyle Марія Ортинська є патентним повіреним України, членом міжнародної асоціації юристів (IBA) та учасником Ради Євразійських патентних повірених (CEAPA).

Питань - 15
Ирина, 17-мая-2011 11:45
Меня интересует продление моей торговой марки в Грузии и в Украине. Объясните, пожалуйста, зачем мне ее продлевать? Разве 10 лет - это не достаточный срок для того, чтобы ей уже никто не мог воспользоваться?
Срок действия свидетельства на торговую марку составляет 10 лет от даты подачи заявки и должен быть продлен по желанию владельца, путем подачи ходатайства в Патентное Ведомство  каждый раз на 10 лет.


Наталья, 17-мая-2011 11:38
Мария, подскажите, есть ли возможность зарегистрировать торговый знак сразу во всех странах? Если да, то как это можно сделать выгодно и дешево?
В соответствии с Мадридским Соглашением и Протоколом, можно зарегистрировать торговую марку во всех странах, в которых применяется данное Соглашение и Протокол. Участниками Мадридского Союза,  в том числе являются США, Россия, Белоруссия, Испания, Китай и другие страны.

Регистрация происходит путем подачи заявки на указанную торговую марку в международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Заявка должна быть подана на бланке и в соответствии с нормативно-правовыми актами, предписываемыми Мадридским Соглашением.

После подачи заявки, Международное Бюро регистрирует знаки, заявленные в заявке, если нет никаких возражений с его стороны.Виктория, 17-мая-2011 11:32
Мария, как можно максимально эффективно защитить свое изобретение? Возможно ли получить сразу патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец? И будут ли эти патенты действовать в других странах?
Для того  чтобы Ваше изобретение получило соответствующую правовую охрану, необходимо получить патент.

И также возможно получение одновременно всех трех патентов: на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, так как здесь речь идет о разных видах объектов патентования.

Каждый из указанных объектов выполняет свои задачи. Изобретение и полезная модель представляют собой техническое решение, промышленный образец - внешний вид.

Каждый из трех патентов проходит свою процедуру патентования. Патент действует только на территории той страны, патентным ведомством которой он был выдан.

Людмила, 17-мая-2011 09:00
Мария, подскажите, пожалуйста. Как получить патент на изобретение в США? Изобретение уже запатентовано в России и в Украине.
Патент на изобретение в США выдается Патентным ведомством США. Необходимо подать условную либо безусловную заявку, но перед этим рекомендуется провести предварительный поиск.

После подачи проводится экспертиза заявки и в случае ее благоприятного исхода, выдается патент. Так же будет необходимо уплатить все необходимые пошлины за выдачу патента.

Виктория, 17-мая-2011 10:00
Наш цех занимается производством определенных двигателей. Мы пока не задумывались о том, чтобы патентовать, потому что не видим как эту идею можно украсть. Что может нам угрожать и как подстраховаться? И как можно запатентовать двигатель в странах СНГ?
Данный вопрос регулирует Евразийская патентная конвенция. Евразийский патент - это патент, выданный Евразийским патентным ведомством, действие которого распространяется на страны постсоветского пространства.
 
В настоящий момент в Евразийскую патентную конвенцию входят 9 стран евразийского региона: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Российская Федерация, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Но процедура выдачи евразийского патента может проводиться как независимо, так и в рамках патентования по процедуре подачи международной заявки. Евразийский патент выдается сроком на 20 лет.

Александр, 17-мая-2011 11:20
У меня уже есть патент на промышленный образец, но я хочу получить защиту на территории России. Какие могут возникнуть сложности?
В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Про охрану прав на промышленные образцы» - промышленный образец отвечает условиям патентоспособности, если он является новым.

Новым промышленный образец признается лишь в том случае, если совокупность его основных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки в Патентное ведомство. То есть, необходимо помнить о данной норме при подаче заявки в соответствующие патентные ведомства других стран, в том числе и России.

Валерий, 12-мая-2011 22:20
Мария, прочел, что отказ в регистрации торговой марки хотя бы в одной стране ЕС означает отказ в регистрации торговой марки и во всех остальных странах ЕС. Это действительно так? Если нам однажды отказали в Германии, а сейчас возникла необходимость регистрации этой же ТМ в Прибалтике - даже и пытаться не стоит? Или Вы можете что-то посоветовать?
Валерий,

Да, это действительно так. В случае, если есть основания для отказа в получении торговой марки в одной из стран ЕС, то Вы при подаче заявки на получение торговой марки Евросоюза (Community Trademark) получите отказ. Однако Вы можете попробовать подать заявку на торговую марку напрямую в одну из стран Прибалтики для получения национальной регистрации, исключая процедуру подачи заявки на получение Community Trademark.

Anastasiya, 10-мая-2011 10:46
Подскажите, пожалуйста, можно ли вернуть сумму, уплаченную за регистрацию торговой марки, если мы получили отказ в регистрации на основе того, что такая ТМ уже зарегистрирована. Или может быть можно использовать этот взнос повторно, если мы несколько видоизменим нашу ТМ?
Анастасия,
К сожалению, действующим законодательством Украины не предусмотрен возврат средств, затраченных на регистрацию торговой марки в случае отказа в регистрации. Также невозможно использовать этот взнос повторно.
Наталья, 28-апреля-2011 13:03
Добрый день. Поданная заявка на регистрацию ТМ не прошла формальную экспертизу по причине схожести. Насколько часто встречаются такие случаи? Как избежать? Является ли «гарантией» поиск на схожесть осуществленный Центром инноватики?
Наталья,
Проверка торговой марки на схожесть проводится не на формальной, а на квалификационной экспертизе. И для того, чтобы в ходе ее проведения не возникло отказа от Укрпатента, необходимо провести предварительный поиск на схожесть и тождественность по базе зарегистрированных и поданных на регистрацию торговых марок. После проведения предварительного поиска составляется отчет, который содержит информацию о существующих торговых марках. И в зависимости от того, насколько Вы последуете рекомендациям своего патентного поверенного — зависит успех регистрации.
Саша, 28-апреля-2011 09:13
Какие из оснований отказа в выдаче патента наиболее распространены на сегодняшний день на практике?
Александр,

Существует несколько видов  патентов и по каждому из них есть свои основания для отказа.

Изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым.

Полезная модель должна быть новой и промышленно применимой.

Основанием для отказа в патентовании, например, изобретений и полезных моделей может быть то, что заявленный объект не относится к объектам технологий .  Например, компьютерные программы, правила исполнения физических упражнений, математические методы, научные теории не являются объектами технологий и соответственно не могут быть запатентованы. Сюда же можно отнести обязательное наличие критерия новизны для патентования изобретения.

Светлана, 26-апреля-2011 12:00
На какие моменты при подготовке  и подаче заявки заявителю следует обратить первоочередное внимание дабы предупредить возможный отказ в выдаче патента?
Светлана,
Для того чтобы заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец была принята, объекты должны соответствовать определенным законодательством условиям патентования, в зависимости от конкретного объекта.

Таковыми условиями является новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. Несоответствие этим условиям и является одной из основных причин отказа в выдаче патента. Так же очень важным является соблюдение всех необходимых требований по составлению и подаче заявки в Патентное ведомство Украины.

Заявка о выдаче патента обязательно должна содержать: описание; формулу; чертежи (если на них есть ссылка в описании) и реферат. Описание должно излагаться ясно и полно.

Ігор Миколайович, 26-апреля-2011 07:41
Пані Марія, підкажіть будь ласка, чи можна подовжити строк дії патенту на винахід? За яких умов та в якому порядку?
Ігор Миколайович,
Термін дії патенту має визначенні законом часові рамки та становить 20 років з моменту подачі заявки, без можливості повторного продовження його дії і за умови щорічної сплати зборів за підтримання патенту в силі.

Винятком є патент на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин та рослин. Але строк дії такого патенту може бути продовжено не більше ніж на 5 років.

Андрій, 25-апреля-2011 18:25
За яких умов при вирішенні питання щодо отримання патенту винахід слід розглядати як службовий?  Як на практиці провести межу між службовим винаходом, створеним робітником, та винаходом, створеним цією ж особою не в якості робітника? Адже винахід може створюватись  фізичною особою з використання службових навиків, знань, частково на робочому місці, але, наприклад,не в робочий час та не за дорученням керівника.   Чи повинен обов’язок щодо створення винаходу бути прописаним у посадовій інструкції винахідника для визнання винаходу службовим? 
Службовий винахід - це винахід, створений працівником у зв'язку:
 • з виконанням своїх службових обов'язків;
 • за дорученням роботодавця на підставі трудового договору (контракту);
 • з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.
При цьому під службовими обов'язками працівника слід розуміти його функціональні обов'язки, які і можуть призвести до створення ним винаходу. Існує колізія в законодавстві щодо вирішення питання стосовно того, кому належать майнові права на службовий винахід. ЦК України закріплює спільні майнові права роботодавця і працівника на винахід. ЗУ “Про охорону прав на винахід і корисні моделі” містить норму, яка закріплює, що всі майнові права на винахід належать роботодавцю. Це питання є спірним і не має однозначної відповіді, та потребує законодавчого врегулювання.

Анна Гладкая, 20-апреля-2011 17:56
Мария, мы провели перед регистрацией ТМ мы провели информационный поиск на тождественность и схожесть. Он выявил зарегистрированную марку, которая по написанию отличается на 2-3 буквы. Если мы все же продолжим процедуру регистрации, чем это чревато?
Анна,
Возможны различные варианты решения Укрпатента по Вашей заявке на ТМ. При проведении квалификационной экспертизы, эксперты Укрпатента могут вынести отказ в регистрации, если схожее название может ввести в заблуждение потребителя. Даже если эксперт так посчитает, то будет вынесен предварительный отказ и у Вас будет возможность предоставить свои доводы в пользу регистрации торговой марки.Юрий, 20-апреля-2011 09:14
Мария, такой вопрос. Хочу получить европейский патент на изобретение. Сориентируйте, пожалуйста, какова процедура его получения, в какую организацию мне следует обратиться  и какова вероятность того, что мне откажут? Если откажут, могу ли я потом повторно подавать заявку?
Юрий,
Данный вопрос относится к деятельности Европейской патентной организации (EPO). Европейский патент - это документ, выданный EPO, действие которого распространяется на страны ЕС.
Европейские патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, имеют изобретательский уровень и являются промышленно применимыми. Относительно отказа, то вероятность отказа можно только уточнить, понимая объект, который Вы заявляете, существующий уровень техники и другие нюансы именно Вашего технического решения.Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter