рус.укр.
05:56
16 липня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Он-лайн тестування / Гражданское право
Он-лайн тестування

Бліц тест
Повне опитування
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Гражданское право

Учасником цивільних відносин в Україні не може бути:
Територіальна громада
Автономна Республіка Крим
Іноземний громадянин
усі вказані суб’єкти можуть бути учасниками цивільних відносин
Цивільна правоздатність це здатність:
мати цивільні права
мати цивільні права і нести юридичну відповідальність
мати цивільні права і обов’язки
мати цивільні права, самостійно здійснювати їх та нести відповідальність
здійснювати юридичні обов’язки і нести відповідальність
Визначте, кому із осіб може бути надана повна дієздатність:
особі, яка отримала паспорт
16-річній особі, яка записана матір’ю (батьком) дитини
особі, яка отримала документ про загальну середню освіту
17-річному студенту
Визначте юридичну особу публічного права:
створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акту
створюється на підставі спільного установчого акту та розпорядчого акту органу державної влади
створюється розпорядчим актом Президента, органу державної влади або органу місцевого самоврядування
Визначте, що не є об’єктом цивільних прав:
підприємства
тварини
речі
фізичні особи
послуги
інформація
Нікчемними правочинами є:
правочини, вчинені без відповідного дозволу (ліцензії)
правочини, вчинені без дозволу органу опіки та піклування, якщо такий дозвіл вимагається згідно з законодавством
правочини, вчинені під впливом насильства
правочини, вчинені у разі недодержання закону щодо вимоги письмової форми
Удаваними правочинами є:
правочини, які вчинено для приховання іншого правочину
правочини, які вчинено без наміру створення правових наслідків
правочини, які вчинено під впливом обману
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю:
у 3 роки
у 2 роки
у 5 років
у 10 років
Позовна давність в один рік застосовується, зокрема до вимог:
про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства
про спростування недостовірної інформації, поміщеної в засобах масової інформації
про застосування наслідків нікчемного правочину
Позовна давність у 5 років застосовується, зокрема, до вимог:
про застосування наслідків нікчемного правочину
про оскарження дій виконавця заповіту
про стягнення неустойки
про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману
Позовна давність, встановлена законом, може бути:
скорочена за домовленістю сторін
збільшена за домовленістю сторін
законодавством не визначено
Визначте, що входить до складу спадщини:
право на аліменти
право на нерухомість
право на участь у товариствах
право на відшкодування шкоди завданої каліцтвом
Який строк встановлюється для прийняття спадщини з часу її відкриття:
6 місяців
3 місяці
1 рік
Визначте, хто із осіб має право на обов’язкову частку у спадщині незалежно від заповіту:
20-річний син, студент
удова
19-річний син, слюсар
непрацездатні батьки
10-річна онучка
Який з названих нижче прикладів є заповідальним відказом:
спадкодавець вказав, що син отримає спадщину лише після одруження
спадкодавець вказав, що у будинку, який він заповів синові, має право жити його тітка
спадкодавець вказав, щоб син передав бібліотеку жителям міста
спадкодавець вказав у заповіті, що його син позбавляється права на спадкування майна спадкодавця
Зобов'язанням є:
правовідношення, в якому кожна із сторін зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії
правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку
правовідношення, в якому кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку
правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана безоплатно вчинити на користь другої сторонни (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право прийняти від боржника виконання його обов'язку
Кредитор - це сторона, яка:
має лише обов'язки
має право вимагати від боржника виконання його обов'язку
не має ні прав, ні обов'язків
зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії
У зобов'язанні на стороні боржника можуть бути:
лише фізичні особи
лише одна особа
одна або одночасно кілька осіб
лише державні органи
Заміна кредитора у зобов'язанні іншою особою називається:
гарантією
відступленням права вимоги
порукою
заставою
Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою називається:
гарантією
переведенням боргу
порукою
заставою
Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою здійснюється:
лише за згоди кредитора
за взаємною згодою боржника і кредитора
без згоди кредитора, якщо інше не встановлено договором або законом
без згоди кредитора з наступним повідомленням органа місцевого самоврядування
Після заміни боржника зберігається:
порука, встановлена іншою особою, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником
застава, встановлена первісним боржником, якщо інше не встановлено договором або законом
будь-яка порука
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у:
письмовій формі
усній формі
письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням
такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові
Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до:
господарського законодавства України
умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться
лише відповідно до звичаїв ділового обороту
відповідно до приписів органів державної виконавчої влади
Виконання обов'язку:
не може бути покладено боржником на іншу особу
завжди може бути покладено боржником на іншу особу
може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто
може бути покладено боржником на іншу особу за згодою органів державної виконавчої влади
Кредитор:
зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами
має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами за згодою органів державної виконавчої влади
має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту
зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо боржником є державне підприємство
Якщо строк виконання боржником обов'язку не встановлений, кредитор:
має право вимагати його виконання у будь-який час
не має право вимагати його виконання у будь-який час
має право вимагати його виконання у будь-який час на протязі одного року
Грошове зобов'язання має бути виконане у:
гривнях
доларах США
рублях РФ
будь-якій іноземній валюті
У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі у першу чергу відшкодовуються:
проценти
неустойка
витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання
основна сума боргу
Альтернативним зобов'язанням є:
зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з трьох дій
виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку
зобов'язання, в якому боржник і кредитор одночасно зобов'язані вчинити одну з двох або кількох дій
зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій
У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку:
тільки частково від усіх боржників разом
частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо
тільки в повному обсязі від усіх боржників разом
тільки частково або в повному обсязі від будь-кого з боржників окремо
Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в:
усній формі
письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування
письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню
письмовій формі
Неустойкою є:
лише грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання
грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання
грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові
відсотки від грошової суми, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання
Пенею є:
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання
неустойка, що обчислюється у відсотках до облікової ставки Національного банку України
Предметом неустойки може бути:
тільки грошова сума
грошова сума, рухоме і нерухоме майно
тільки рухоме і нерухоме майно
інтелектуальна власність
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою:
боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники
відповідає тільки поручитель
поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті основного боргу
поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті процентів, неустойки та відшкодуванню збитків
За гарантією виконання боржником свого обов'язку перед кредитором гарантує:
принципал
комунальне підприємство
Національний банк України
банк, інша фінансова установа, страхова організація
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, грошову суму відповідно до умов гарантії:
має право сплатити гарант
зобов'язаний сплатити гарант
солідарне сплачують гарант і боржник
зобов'язаний сплатити гарант в строк визначений боржником
Заставою забезпечуються:
вимоги, які уже виникли
вимоги, які можуть виникнути в майбутньому
вимоги, які можуть виникнути в майбутньому в державних та комунальних підприємств
вимоги, які можуть виникнути в майбутньому внаслідок змін у чинному законодавстві
Іпотекою є застава:
нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи
нерухомого майна, що залишається у володінні третьої особи
рухомого або нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи
нерухомого майна, що передається у володінні заставодержателя або третьої особи
Договір застави нерухомого майна укладається в:
усній формі
письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування
письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню
простій письмовій формі
Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність:
за наявності її вини
тільки за наявності умислу
незалежно від наявності вини
тільки за наявності прямого умислу
Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося:
з необережності
внаслідок випадку або непереборної сили
відсутності на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання
відсутності у боржника необхідних коштів
Договором є:
домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків
домовленість двох сторін, спрямована на припинення цивільних обов'язків
домовленість двох юридичних осіб, спрямована на встановлення цивільних прав
домовленість двох або більше сторін, спрямована на одержання прибутку
Публічним договором є договір, в якому:
умови встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому
одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться
споживчий кооператив взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться
одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, а сторона, що звернулась взяла на себе безоплатно прийняти товар, виконані роботи та надані послуги
Договір укладається:
тільки у письмовій формі
тільки у письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням
у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом
у письмовій формі, а в усній - тільки у випадках, передбачених актами цивільного законодавства
Пропозиція, направлена однієї стороною іншій з метою укладення договору, називається:
акцептом
офертою
реституцією
віндикацією
Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття називається:
акцептом
офертою
реституцією
віндикацією
Договір купівлі-продажу - це договір про:
сплатну передачу майна у володіння
сплатну передачу майна у власність
безоплатну передачу майна у власність
сплатну передачу майна у користування
Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу:
земельної ділянки
автомобіля
товару вартість якого перевищує 1000 грн.
підакцизних товарів
Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, якщо вона містить усі істотні умови договору є:
акцептом
реституцією
публічною офертою
віндикацією
Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту:
одержання товару покупцем
оплати товару покупцем
придбання покупцем знака оплати товару
вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару
Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом:
одного року
трьох місяців
чотирнадцяти днів
десяти днів
За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі:
одного відсотка вартості товару
подвійної облікової ставки Національного банку України
трьох відсотків вартості товару
індексу інфляції
Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter