рус.укр.
20:43
27 травня

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Он-лайн тестування / Бліц тест
Он-лайн тестування

Бліц тест
Повне опитування
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Бліц тест

Право земельного сервітуту – це право власника або користувача земельної ділянки на:
безспірне користування чужою земельною ділянкою
безумовне користування чужою земельною ділянкою
обмежене користування чужою земельною ділянкою
виключне користування чужою земельною ділянкою
обмежене користування своєю земельною ділянкою
Рішення загальних зборів акціонерів щодо питань, що регулює припинення акціонерних товариств приймаються більшістю не менш як у
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Що є підставою для створення юридичних осіб публічного права:
розпорядчий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування
положення
статут
Дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця) це:
опублікування в офіційному виданні оголошення про початок процедури банкрутства господарюючого суб'єкта (підприємця)
поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.
відмова органу ліцензування включити в ліцензію господарюючого суб'єкта (підприємця) запропонований ним вид діяльності
Яке господарське товариство не може бути створено однією особою:
товариство з додатковою відповідальністю
повне
товариство з обмеженою відповідальністю
Предметом неустойки може бути:
тільки грошова сума
грошова сума, рухоме і нерухоме майно
тільки рухоме і нерухоме майно
інтелектуальна власність
З якого моменту виникає цивільна правоздатність юридичної особи:
з моменту розроблення установчих документів
з моменту державної реєстрації юридичної особи
з моменту затвердження установчих документів
Вкажіть момент виникнення права власності на земельну ділянку:
після одержання її власником документа, що посвідчує право власності
після встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
після прийняття місцевою радою рішення про передачу земельної ділянки у власність
після одержання власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації
Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом:
одного року
трьох місяців
чотирнадцяти днів
десяти днів
Господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать
двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
п’ять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи п’ять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку:
тільки частково від усіх боржників разом
частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо
тільки в повному обсязі від усіх боржників разом
тільки частково або в повному обсязі від будь-кого з боржників окремо
До загальнодержавних належить такий податок чи збір:
Туристичний збір
Мито
Єдиний податок
Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний (складений) капітал акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної
1000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю
1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства
Виробничим кооперативом є
добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності
об’єднання підприємств, яке базується на об'єднанні його членами майнових пайових внесків
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва:
фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 100 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 5 млн. гривень
фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень
юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 500 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 10 млн. гривень
Право користування чужим нерухомим майном полягає у можливості
зберігання товарно-матеріальних цінностей
прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання
За гарантією виконання боржником свого обов'язку перед кредитором гарантує:
принципал
комунальне підприємство
Національний банк України
банк, інша фінансова установа, страхова організація
Корпорацією визнається
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об'єднання
Особа може бути повним учасником
одного командитного товариства
не більше ніж трьох командитних товариств
Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, якщо вона містить усі істотні умови договору є:
акцептом
реституцією
публічною офертою
віндикацією
Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter