рус.укр.
11:19
20 лютого
AUU

Ми живемо за
київським часом

 
Головна / Он-лайн тестування / Бліц тест
Он-лайн тестування

Бліц тест
Повне опитування
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Бліц тест

Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як:
10 чоловік
15 чоловік
20 чоловік
5 чоловік
12 чоловік
Асоціація –
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об'єднання
За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі:
одного відсотка вартості товару
подвійної облікової ставки Національного банку України
трьох відсотків вартості товару
індексу інфляції
Виконання обов'язку:
не може бути покладено боржником на іншу особу
завжди може бути покладено боржником на іншу особу
може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто
може бути покладено боржником на іншу особу за згодою органів державної виконавчої влади
Найменування повного товариства повинно містити
цілі діяльності товариства
імена (найменування) всіх його учасників
Холдингова компанія –
публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств
об’єднання підприємств, яке базується на об'єднанні його членами майнових пайових внесків
Цивільна правоздатність це здатність:
мати цивільні права
мати цивільні права і нести юридичну відповідальність
мати цивільні права і обов’язки
мати цивільні права, самостійно здійснювати їх та нести відповідальність
здійснювати юридичні обов’язки і нести відповідальність
Альтернативним зобов'язанням є:
зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з трьох дій
виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку
зобов'язання, в якому боржник і кредитор одночасно зобов'язані вчинити одну з двох або кількох дій
зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій
Право власності на нерухоме майно припиняється у разі
віднесення майна до пам'яток історії та культури
викупу пам'яток історії та культури
Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є:
одна особа
десять осіб
п’ять осіб
три особи
До місцевих податків належить:
податок на додану вартість
мито
єдиний податок
Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але щодо нерухомого майна в межах,
в межах двох років
в межах трьох років від дня передання товару покупцеві
Неправомірне використання чужої упаковки це:
здійснення переробки вторинної сировини з порушенням ліцензійних умов
здійснення недобросовісної конкуренції
використання матеріалу не передбаченого правилами ДП «Укрпошта» для пакування бандеролей
Суперфіцій – це:
право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
право користування чужою земельною ділянкою для забудови
право користування чужою земельною ділянкою для відпочинку
Формою договору оренди земельної ділянки є:
усна
письмова
письмова з нотаріальним посвідченням за бажанням однієї зі сторін
письмова з обов’язковим нотаріальним посвідченням
Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в:
усній формі
письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування
письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню
письмовій формі
Господарське товариство є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать:
двадцять або більше відсотків його статутного капіталу
десять відсотків його статутного капіталу
п’ятнадцять відсотків його статутного капіталу
Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між
кредиторами і дебіторами
учасниками
Позовна давність в один рік застосовується, зокрема до вимог:
про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства
про спростування недостовірної інформації, поміщеної в засобах масової інформації
про застосування наслідків нікчемного правочину
Учасником господарського товариства може бути
фізична або юридична особа
бригада або трудовий колектив
Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter